ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง ทิศและแผนผัง (ชุดที่ 7)
 
ระดับชั้น : ป.6

จงตอบคำถามต่อไปนี้    (ตอบเฉพาะตัวเลข)
 

Advertisement

1. ข้อ 1-5 จงเติมตัวเลขลงในช่องว่าง


     คำตอบ 
 

2.
     คำตอบ 
 

3.
     คำตอบ 
 

4.
     คำตอบ 
 

5.
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. ข้อ 6-8 จงเขียนมาตราส่วน 1 ซม. : ..... กม.


     คำตอบ 
 

7.
     คำตอบ 
 

8.
     คำตอบ 
 

9. ข้อ 9-10 ถ้ามาตราส่วนในแผนที่เป็น 1 : 1,000 ระยะทางในภาพจะเป็นเท่าไร


     คำตอบ 
 

10.
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 1811 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved