แบบฝึกทักษะเรื่อง ทิศและแผนผัง (ชุดที่ 7)


ระดับชั้น : ป.6


จงตอบคำถามต่อไปนี้    (ตอบเฉพาะตัวเลข)
 

Advertisement

1. ข้อ 1-5 จงเติมตัวเลขลงในช่องว่าง


  คำตอบ 
 

2.
  คำตอบ 
 

3.
  คำตอบ 
 

4.
  คำตอบ 
 

5.
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. ข้อ 6-8 จงเขียนมาตราส่วน 1 ซม. : ..... กม.


  คำตอบ 
 

7.
  คำตอบ 
 

8.
  คำตอบ 
 

9. ข้อ 9-10 ถ้ามาตราส่วนในแผนที่เป็น 1 : 1,000 ระยะทางในภาพจะเป็นเท่าไร


  คำตอบ 
 

10.
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 2236
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155