ตะลุยโจทย์ ป.6 : ตัวประกอบของจำนวนนับ (ชุดที่ 1)


ระดับชั้น : ป.6


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

Advertisement

1. จำนวนนับใดเป็นตัวประกอบของ 31
 31  
 13  
 3  
 2  

2. จำนวนนับใดเป็นตัวประกอบของ 153
 5  
 7  
 23  
 51  

3. จำนวนนับใดเป็นตัวประกอบของทุกๆ จำนวน
 0  
 1  
 2  
 3  

4. จำนวนนับ 1, 3, 5, 15 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด
 115  
 70  
 35  
 15  

5. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
 15  
 16  
 17  
 18  

Advertisement
Advertisement

6. ข้อใดไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
 29  
 35  
 37  
 43  

7. จำนวนเฉพาะใดที่อยู่ระหว่างจำนวนนับ 60 ถึง 65
 60  
 61  
 63  
 64  

8. ตัวประกอบเฉพาะของ 324 มีกี่จำนวน
 2 จำนวน  
 3 จำนวน  
 5 จำนวน  
 6 จำนวน  

9. ตัวประกอบเฉพาะของ 105 มีกี่จำนวน
 2 จำนวน  
 3 จำนวน  
 5 จำนวน  
 7 จำนวน  

10. ตัวประกอบเฉพาะของ 156 คือข้อใด
 2, 2, 3, 13  
 2, 2, 13  
 2, 3, 13  
 2, 13  

11. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ 10,000
 210  
 1010  
 23 × 53  
 24 × 54  

12. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ 7,200
 54 × 72  
 25 × 52 × 7  
 23 × 34 × 7  
 25 × 32 × 52  

13. 33 × 172 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด
 8,405  
 7,803  
 6,810  
 6,705  

14. 25 × 35 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด
 8,536  
 7,865  
 7,776  
 6,515  

15. 23 × 32 × 7 × 11 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด
 7,744  
 6,540  
 5,544  
 5,257  

16. ax มีความหมายว่าอย่างไร
 มี a คูณกับ x  
 มี a คูณกัน x ครั้ง  
 มี x คูณกัน a ครั้ง  
 มี a คูณกัน 3 ตัว  

17. 3 × 3 × 3 × 3 มีความหมายว่าอย่างไร
 35  
 34  
 33  
 31  

18. ตั้งแต่ข้อ 18-20 ให้หาตัวประกอบเฉพาะที่หายไป


735 = 3 × 5 × 7 ×
 13  
 11  
 7  
 3  

19. × 72 = 245
 3  
 5  
 7  
 13  

20. 25 × = 416
 5  
 7  
 11  
 13  

21. ถ้า

A = B × C
M = B
× D


ห.ร.ม. ของ A และ M คือข้อใด
 B  
 C  
 BC  
 BCD  

22. ถ้า 2, 3 และ 7 หาร p ได้ลงตัว แสดงว่าอย่างไร
 p เป็นจำนวนคู่ที่มากที่สุด  
 p มี 2 จำนวนนั้นเป็นตัวประกอบ  
 p เป็น ค.ร.น. ของเลข 3 จำนวนนั้น  
 p เป็น ห.ร.ม. ของเลข 3 จำนวนนั้น  

23. 35 เป็น ค.ร.น. ของ 5 และ 7 หมายความว่าอย่างไร
 35 เป็นจำนวนมากที่สุดที่ 5 กับ 7 หารลงตัว  
 35 เป็นจำนวนที่ 5 และ 7 หารลงตัว  
 35 เป็นผลคูณของตัวประกอบย่อยของ 5 กับ 7  
 35 เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่ 5 กับ 7 หารลงตัว  

24. 12 เป็น ห.ร.ม. ของ a และ b หมายความว่าอย่างไร
 12 เป็นจำนวนมาก  
 12 เป็นจำนวนน้อย  
 12 เป็นจำนวนมากที่สุดที่หาร a และ b ลงตัว  
 12 เป็นจำนวนน้อยที่สุดที่หาร a และ b ลงตัว  

25. ข้อใดเป็นตัวหารร่วมมากของ 18 และ 54
 18  
 12  
 9  
 6  

26. ข้อใดเป็นตัวประกอบร่วมของ 30 และ 70
 2, 5  
 1, 2, 5, 10  
 1, 2, 5, 10, 15  
 1, 2, 5, 10, 30  

27. ข้อใดเป็นตัวหารร่วมมากของ 75 และ 90
 25  
 15  
 5  
 3  

28. ข้อใดเป็นตัวหารร่วมมากของ 32, 48 และ 56
 3  
 4  
 8  
 12  

29. ข้อใดเป็นตัวหารร่วมมากของ 13, 91 และ 156
 3  
 8  
 12  
 13  

30. ข้อใดเป็น ห.ร.ม. ของ 54, 52, 5
 2  
 3  
 4  
 5  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 17556
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155