แบบฝึกทักษะเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ (ชุดที่ 17)


ระดับชั้น : ป.6


จงหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) โดยวิธีแยกตัวประกอบ 

Advertisement

1.
 360  
 180  
 120  
 60  

2.
 352  
 260  
 240  
 64  

3.
 972  
 216  
 108  
 36  

4.
 600  
 450  
 150  
 120  

5.
 680  
 600  
 594  
 540  

Advertisement
Advertisement

6.
 210  
 343  
 450  
 490  

7.
 360  
 240  
 120  
 60  

8.
 54  
 108  
 216  
 432  

9.
 124  
 180  
 420  
 840  

10.
 275  
 385  
 750  
 1,925  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 2333
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155