ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ (ชุดที่ 17)
 
ระดับชั้น : ป.6

จงหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) โดยวิธีแยกตัวประกอบ 

Advertisement

1.
 360  
 180  
 120  
 60  

2.
 352  
 260  
 240  
 64  

3.
 972  
 216  
 108  
 36  

4.
 600  
 450  
 150  
 120  

5.
 680  
 600  
 594  
 540  

Advertisement
Advertisement

6.
 210  
 343  
 450  
 490  

7.
 360  
 240  
 120  
 60  

8.
 54  
 108  
 216  
 432  

9.
 124  
 180  
 420  
 840  

10.
 275  
 385  
 750  
 1,925  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 1644 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved