แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 13)


ระดับชั้น : ป.5


จงหาคำตอบ
 

Advertisement

1.
 10 วัน  
 15 วัน  
 20 วัน  

2.
 1,078.5 บาท  
 1,807.5 บาท  
 1,087.5 บาท  

3.
  กิโลกรัม  
  กิโลกรัม  
  กิโลกรัม  

4.
  ชั่วโมง  
  ชั่วโมง  
  ชั่วโมง  

5.
  เมตร  
  เมตร  
  เมตร  

Advertisement
Advertisement

6.
  กิโลเมตร  
  กิโลเมตร  
  กิโลเมตร  

7.
  เซนติเมตร  
  เซนติเมตร  
  เซนติเมตร  

8.
  เมตร  
  เมตร  
  เมตร  

9.
 90 บาท  
 125 บาท  
 375 บาท  

10.
 4 วัน  
 6 วัน  
 8 วัน  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 4227
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155