ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบทดสอบหลังการเรียนรู้

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
   

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : สมการและการแก้สมการ (ชุดที่ 2)
 
ระดับชั้น : ป.6

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ตั้งแต่ข้อ 1-10 ให้หาคำตอบของสมการ

 c = 3.75  
 c = 4.25  
 c = 4.75  
 c = 5.75  

2.
 n = 225  
 n = 40  
 n = 9  
 n = 5  

3.
 m = 33  
 m = 15  
 m = 7  
 m = 5  

4.
 x = 21  
 x = 19  
 x = 5  
 x = 4  

5.
นางอุดมลักษณ์ อุ่นจิตติวรรธนะ
นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร

นักวิจัยกรมวิชาการเกษตร พัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ใช้สะดวกได้ทุกที่ทั้งในท้องตลาดและแปลงปลูก แค่ 15 นาที ก็รู้ผล แถมยังราคาถูกกว่าส่งตรวจในห้องแล็บหลายเท่าตัว

นางอุดมลักษณ์ อุ่นจิตติวรรธนะ นักวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปิดกับผู้จัดการวิทยาศาสตร์ว่า ได้พัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินเบื้องต้นในผลิตผลทางการเกษตร ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ให้ผลตรวจรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายถูกกว่าหลายเท่าตัว

"ยาฆ่าแมลงและสารพิษที่ตกค้างอยู่ในผลิตผลทางการเกษตร เป็นปัญหาต่อการส่งออก ซึ่งหากมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ผลผลิตนั้นก็จะไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักที่จะส่งออกอย่างเข้มงวด แต่เนื่องจากเมื่อช่วง 2-3 ปีที่แล้ว มีสินค้าด้านการเกษตรถูกส่งเข้ามาตรวจเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถตรวจให้ได้ทั้งหมด จึงคิดพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างเบื้องต้นขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจคัดกรองผลผลิตบางส่วน" นางอุดมลักษณ์อธิบาย

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ภายในกล่องชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินเบื้องต้น
ที่ตรวจสอบได้ 24 ตัวอย่าง
ในราคา 3,000 บาท
ทั้งนี้ นักวิจัยได้พัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษเบื้องต้นหลายชุดแล้ว ล่าสุดพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินเบื้องต้น ซึ่งอยู่ในกลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลง พร้อมกันนี้ได้ส่งผลงานเข้าร่วมในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

นางอุดมลักษณ์ อธิบายว่า ในชุดตรวจนี้ อาศัยหลักการ
นางอุดมลักษณ์ อุ่นจิตติวรรธนะ
นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร

นักวิจัยกรมวิชาการเกษตร พัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ใช้สะดวกได้ทุกที่ทั้งในท้องตลาดและแปลงปลูก แค่ 15 นาที ก็รู้ผล แถมยังราคาถูกกว่าส่งตรวจในห้องแล็บหลายเท่าตัว

นางอุดมลักษณ์ อุ่นจิตติวรรธนะ นักวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปิดกับผู้จัดการวิทยาศาสตร์ว่า ได้พัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินเบื้องต้นในผลิตผลทางการเกษตร ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ให้ผลตรวจรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายถูกกว่าหลายเท่าตัว

"ยาฆ่าแมลงและสารพิษที่ตกค้างอยู่ในผลิตผลทางการเกษตร เป็นปัญหาต่อการส่งออก ซึ่งหากมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ผลผลิตนั้นก็จะไม่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักที่จะส่งออกอย่างเข้มงวด แต่เนื่องจากเมื่อช่วง 2-3 ปีที่แล้ว มีสินค้าด้านการเกษตรถูกส่งเข้ามาตรวจเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถตรวจให้ได้ทั้งหมด จึงคิดพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างเบื้องต้นขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจคัดกรองผลผลิตบางส่วน" นางอุดมลักษณ์อธิบาย

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ภายในกล่องชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินเบื้องต้น
ที่ตรวจสอบได้ 24 ตัวอย่าง
ในราคา 3,000 บาท
ทั้งนี้ นักวิจัยได้พัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษเบื้องต้นหลายชุดแล้ว ล่าสุดพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินเบื้องต้น ซึ่งอยู่ในกลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลง พร้อมกันนี้ได้ส่งผลงานเข้าร่วมในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

นางอุดมลักษณ์ อธิบายว่า ในชุดตรวจนี้ อาศัยหลักการโครมาโตกราฟี ประกอบด้วยขวดและน้ำยาสกัดตัวอย่าง, แผ่นตรวจ, ขวดและน้ำยาแยกสารที่ต้องการตรวจหา วิธีตรวจทำได้โดยใส่ตัวอย่างลงในขวดสกัด ทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้นนำน้ำยาสกัดมาจุดลงบนแผ่นตรวจ แล้วใส่ไว้ในขวดแยกสารที่ต้องการตรวจ จนกระทั่งน้ำยาในขวดซึมขึ้นมาบนแผ่นตรวจตามที่กำหนด จึงนำแผ่นตรวจไปตากแดด 10 นาที หากปรากฏแถบสีของสารพิษดังกล่าว แสดงว่ามีสารพิษเกินมาตรฐานที่กำหนด

หากตรวจไม่พบ ไม่ได้หมายความว่าปลอดสารพิษ เพียงแต่อาจมีในปริมาณน้อยกว่ามาตรฐาน จึงค่อยนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดในห้องแล็บอีกทีหนึ่ง เพราะต้องระบุด้วยว่ามีสารตกค้างอยู่ในปริมาณเท่าใด ซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยชุดตรวจนี้ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะโดยปรกติการตรวจหาสารพิษตกค้างด้วยวิธีการในห้องแล็บจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500 บาท ต่อ 1 ตัวอย่าง

แต่ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นนี้ราคาชุดละ 3,000 บาท และสามารถตรวจได้ 24 ตัวอย่าง เฉลี่ยแล้วเหลือเพียง 125 บาท ต่อ 1 ตัวอย่าง อีกทั้งยังสามารถพกพาไปใช้ภาคสนามได้อย่างสะดวก และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เกษตรกรก็สามารถตรวจเองได้ ส่วนชุดตรวจที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นก่อนหน้านี้ก็อาศัยหลักการเดียวกัน แต่ใช้ตรวจหาสารพิษตกค้างในกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท

อย่างไรก็ดี นางอุดมลักษณ์บอกว่า ชุดตรวจดังกล่าวยังผลิตใช้อยู่ภายในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น ยังไม่ได้มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม แต่ก็มีหลายบริษัทสนใจที่จะนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ติดต่อเข้ามาบ้างแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา  
 a = 48  
 a = 64  

6.
   
   
   
   

7.
 p = 45  
 p = 33  
 p = 26  
 p = 23  

8.
 k = 24  
 k = 18  
 k = 8  
 k = 6  

9.
 d = 14  
 d = 12  
 d = 8  
 d = 4  

10.
 w = 9  
 w = 8  
 w = 5  
 w = 3  

11. ถ้า ข้อใดถูกต้อง
 M ÷ N = 1  
 M = 1 ÷ N  
 M = N  
 M + N = 1  

12. ถ้า แล้ว มีค่าเท่าไร
 15  
 9  
 5  
 3  

13. มีค่าเท่าไร
 26  
 13  
 8  
 6  

14. มีค่าเท่าไร
   
   
   
   

15. มีค่าเท่าไร
   
   
   
 1  

16. ถ้า แล้ว จะเท่ากับเท่าไร
 20a  
 15a  
 10a  
 4a  

17. ถ้า แล้ว มีค่าเท่าไร
 xyz  
 yz - x  
 yz + x  
   

18. ถ้า แล้ว มีค่าเท่าไร
 z + y  
 2z + 2y  
   
   

19. ถ้าหารจำนวน x ด้วย 5 แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2 ฉะนั้น x มีค่าเท่าไร
 20  
 15  
 10  
 2  

20. ลุงต้องการปลูกต้นไม้ m ต้น โดยปลูกไปแล้ว 40 ต้น เหลืออีก 38 ต้น ลุงต้องการปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น
 76 ต้น  
 78 ต้น  
 80 ต้น  
 22 ต้น  

21. ชาวบ้านซื้อปุ๋ย 7 ถุง ราคาถุงละ x บาท ถ้าชาวบ้านจ่ายเงินทั้งสิ้น 560 บาท ปุ๋ยราคาถุงละเท่าไร
 100 บาท  
 90 บาท  
 80 บาท  
 70 บาท  

22. แตงไทยมีพี่น้องสองคน ซึ่งแก่กว่าแตงไทย 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ ถ้าทั้งสามคนมีอายุรวมกันได้ 41 ปี แตงไทยมีอายุกี่ปี
 8 ปี  
 11 ปี  
 14 ปี  
 15 ปี  

23. เส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว 424 เซนติเมตร ความยาวแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเท่าไร
 120 เซนติเมตร  
 112 เซนติเมตร  
 106 เซนติเมตร  
 98 เซนติเมตร  

24. เลขจำนวนหนึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 เท่า ของ 29 อยู่ 4 จงบอกค่าของจำนวนนั้น
 120  
 139  
 140  
 141  

25. 2 เท่าของเลขจำนวนหนึ่งรวมกับ ของเลขจำนวนนั้น เท่ากับ 132 เลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด
 60  
 72  
 106  
 112  

26. สามเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 9 เป็น 57 เลขจำนวนนั้นเท่ากับเท่าไร
 14  
 12  
 10  
 8  

27. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีเส้นรอบรูปยาว 68 เซนติเมตร ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 1 เซนติเมตร ด้านกว้างยาวเท่าไร
 20 เซนติเมตร  
 16.5 เซนติเมตร  
 15 เซนติเมตร  
 14 เซนติเมตร  

28. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ลูกมีอายุเป็น ของพ่อ ถ้าปัจจุบันลูกมีอายุ 15 ปี อายุปัจจุบันของพ่อเป็นเท่าไร
 40 ปี  
 42 ปี  
 45 ปี  
 48 ปี  

29. เลขสามจำนวนเรียงกันตามลำดับ รวมกันได้ 87 เลขจำนวนมากเป็นเท่าไร
 28  
 29  
 30  
 32  

30. ฉันมีส้ม m ผล แบ่งให้เพื่อน 3 คน คนละ 8 ผลเท่าๆ กัน ฉันมีส้มกี่ผล
 25 ผล  
 24 ผล  
 15 ผล  
 11 ผล  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 11481 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved