ตะลุยโจทย์ ป.6 : สมการและการแก้สมการ (ชุดที่ 2)


ระดับชั้น : ป.6


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

Advertisement

1. ตั้งแต่ข้อ 1-10 ให้หาคำตอบของสมการ

 c = 3.75  
 c = 4.25  
 c = 4.75  
 c = 5.75  

2.
 n = 225  
 n = 40  
 n = 9  
 n = 5  

3.
 m = 33  
 m = 15  
 m = 7  
 m = 5  

4.
 x = 21  
 x = 19  
 x = 5  
 x = 4  

5.
 a = 20  
 a = 40  
 a = 48  
 a = 64  

Advertisement
Advertisement

6.
   
   
   
   

7.
 p = 45  
 p = 33  
 p = 26  
 p = 23  

8.
 k = 24  
 k = 18  
 k = 8  
 k = 6  

9.
 d = 14  
 d = 12  
 d = 8  
 d = 4  

10.
 w = 9  
 w = 8  
 w = 5  
 w = 3  

11. ถ้า ข้อใดถูกต้อง
 M ÷ N = 1  
 M = 1 ÷ N  
 M = N  
 M + N = 1  

12. ถ้า แล้ว มีค่าเท่าไร
 15  
 9  
 5  
 3  

13. มีค่าเท่าไร
 26  
 13  
 8  
 6  

14. มีค่าเท่าไร
   
   
   
   

15. มีค่าเท่าไร
   
   
   
 1  

16. ถ้า แล้ว จะเท่ากับเท่าไร
 20a  
 15a  
 10a  
 4a  

17. ถ้า แล้ว มีค่าเท่าไร
 xyz  
 yz - x  
 yz + x  
   

18. ถ้า แล้ว มีค่าเท่าไร
 z + y  
 2z + 2y  
   
   

19. ถ้าหารจำนวน x ด้วย 5 แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2 ฉะนั้น x มีค่าเท่าไร
 20  
 15  
 10  
 2  

20. ลุงต้องการปลูกต้นไม้ m ต้น โดยปลูกไปแล้ว 40 ต้น เหลืออีก 38 ต้น ลุงต้องการปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น
 76 ต้น  
 78 ต้น  
 80 ต้น  
 22 ต้น  

21. ชาวบ้านซื้อปุ๋ย 7 ถุง ราคาถุงละ x บาท ถ้าชาวบ้านจ่ายเงินทั้งสิ้น 560 บาท ปุ๋ยราคาถุงละเท่าไร
 100 บาท  
 90 บาท  
 80 บาท  
 70 บาท  

22. แตงไทยมีพี่น้องสองคน ซึ่งแก่กว่าแตงไทย 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ ถ้าทั้งสามคนมีอายุรวมกันได้ 41 ปี แตงไทยมีอายุกี่ปี
 8 ปี  
 11 ปี  
 14 ปี  
 15 ปี  

23. เส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว 424 เซนติเมตร ความยาวแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเท่าไร
 120 เซนติเมตร  
 112 เซนติเมตร  
 106 เซนติเมตร  
 98 เซนติเมตร  

24. เลขจำนวนหนึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 เท่า ของ 29 อยู่ 4 จงบอกค่าของจำนวนนั้น
 120  
 139  
 140  
 141  

25. 2 เท่าของเลขจำนวนหนึ่งรวมกับ ของเลขจำนวนนั้น เท่ากับ 132 เลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด
 60  
 72  
 106  
 112  

26. สามเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 9 เป็น 57 เลขจำนวนนั้นเท่ากับเท่าไร
 14  
 12  
 10  
 8  

27. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีเส้นรอบรูปยาว 68 เซนติเมตร ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 1 เซนติเมตร ด้านกว้างยาวเท่าไร
 20 เซนติเมตร  
 16.5 เซนติเมตร  
 15 เซนติเมตร  
 14 เซนติเมตร  

28. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ลูกมีอายุเป็น ของพ่อ ถ้าปัจจุบันลูกมีอายุ 15 ปี อายุปัจจุบันของพ่อเป็นเท่าไร
 40 ปี  
 42 ปี  
 45 ปี  
 48 ปี  

29. เลขสามจำนวนเรียงกันตามลำดับ รวมกันได้ 87 เลขจำนวนมากเป็นเท่าไร
 28  
 29  
 30  
 32  

30. ฉันมีส้ม m ผล แบ่งให้เพื่อน 3 คน คนละ 8 ผลเท่าๆ กัน ฉันมีส้มกี่ผล
 25 ผล  
 24 ผล  
 15 ผล  
 11 ผล  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 61748
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155