ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 6)
 
ระดับชั้น : ป.5

จงเติมเศษส่วนลงในช่องว่าง ให้ถูกต้อง
 

1.
   
 กระป๋องพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอบรรจุน้ำซึ่งกลายเป็นน้ำแข็ง 0 องศาเซลเซียส ไว้สูง 4 เซนติเมตร จะต้องเทน้ำอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ลงในกระป๋องนี้สูงกี่เซนติเมตร เพื่อให้น้ำแข็งละลายหมดพอดี กำหนดให้น้ำและน้ำแข็งมีความหนาแน่น 1 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 แคลอรีต่อกรัมต่อองศาเซลเซียส และความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็งเท่ากับ 80 แคลอรีต่อกรัม  
   

2.
   
   
   

3.
   
   
   

4.
   
   
   

5.
   
   
   

6.
   
   
   

7.
   
   
   

8.
   
 ข้อ 1 และ 2  
   

9.
   
   
   

10.
   
   
 ข้อ 2, 3 เท่านั้น  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 2052 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved