กลุ่มดาวจักราศี (Zodiac)

เส้นสุริยะวิถีซึ่งเป็นทางเดินของดวงอาทิตย์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าเนื่องจาการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของนักดาราศาสตร์และนักเดินเรือที่ใช้แผนที่ดาวเดินทางในอดีต เพราะในอดีตไม่มีระบบดาวเทียมนำร่อง นักเดินเรือจึงต้องอาศัยการวัดมุมของดาวหรือดวงอาทิตย์เพื่อที่จะได้ทราบตำแหน่งของเรือ

เนื่องจากโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา 1 ปี หรือ 365 วัน ทำให้ดูเหมือนดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าแทนโลกโดยอยู่บริเวณเส้นสุริยะวิถีตลอดเวลา จริงๆ แล้วเส้นสุริยะวิถีคือเส้นที่ขยายหรือ projection วงโคจรของโลกบนท้องฟ้า ระบบสุริยะของเรานั้นเกือบจะแบนราบเนื่องจากดาวเคราะห์เกือบทั้งหมดและดวงจันทร์มีวงโคจรอยู่ในระบบระนาบเดียวกัน ยกเว้นดาวพลูโตที่มีมุมเอียงมากถึง 170 องศา เมื่อเทียบกับวงโคจรของโลก

ด้วยเหตุนี้ บนแผนที่ดาวจึงมีเส้นสุริยะวิถี และบางครั้งก็มีดาวแปลกๆ ปรากฏอยู่บริเวณเส้นนี้ ซึ่งอาจเป็นดาวเคราะห์รวมถึงดวงจันทร์ด้วย จริงๆ แล้วดวงจันทร์และดาวเคราะห์จะไม่ได้อยู่บนเส้นสุริยะวิถีพอดี เนื่องจากไม่ได้มีมุมเอียงของระนาบวงโคจรเท่ากับของโลกเรา แต่จะอยู่ในบริเวณที่อยู่ห่างจากเส้นสุริยะวิถีหลายองศาแต่ก็ไม่ได้กว้างมาก ซึ่งบริเวณของท้องฟ้าส่วนที่เรียกว่า "จักราศี" (Zodiac) และเส้นสุริยะวิถีก็อยู่ตรงกลางของจักราศี

กลุ่มดาวจักราศี

กลุ่มดาว 12 กลุ่ม ที่เส้นสุริยะวิถีผ่านก็คือ "จักราศี" โดยมาจากภาษาของกรีกที่แปลว่า "วงกลมของสัตว์" (animal circle) และเกี่ยวกับคำว่า "Zoo" ด้วย เนื่องจากว่ามีกลุ่มดาวหลายกลุ่มในจักราศีที่มีชื่อเป็นสัตว์ เช่น Leo หรือ สิงโต, Taurus หรือ วัว และ Cancer หรือ

จักราศีมี 12 กลุ่ม
ราศี เดือนประจำราศี
--
สัญลักษณ์
ราศีเมษเมษายน Aries หรือ แกะ
ราศีพฤษภพฤษภาคม Taurus หรือ วัว
ราศีเมถุนมิถุนายน Gemini หรือ คนคู่
ราศีกรกฎกรกฎาคมู Cancer หรือ ปู
ราศีสิงห์สิงหาคม Leo หรือ สิงโต
ราศีกันย์กันยายน Virgo หรือ หญิงสาว
ราศีตุลย์ตุลาคม
Libra หรือ ตาชั่ง
ราศีพฤศจิพฤศจิกายน Scorpios หรือ แมงป่อง
ราศีธนูธันวาคม
Sagittarius หรือ คนยิงธนู
ราศีมังกรมกราคม
Capricornus หรือ แพะทะเล
ราศีกุมภ์กุมภาพันธ์
Aquarius หรือ คนเทหม้อน้ำ
ราศีมีนมีนาคม Pisces หรือ ปลา


ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน บางกลุ่มเพียง 7 วัน แต่บางกลุ่มนานถึง 45 วัน

ตัวเราเห็นดาวในตอนกลางวัน เราก็จะเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆ จากกลุ่มดาวหนึ่งไปยังกลุ่มดาวหนึ่งจนครบเป็นวงกลม 12 กลุ่มบนท้องฟ้าในเวลา 1 ปี นักโหราสตร์โบราณรู้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในจักราศีโดยดูจากว่ามีกลุ่มดาวไหนขึ้นก่อนที่ขึ้นก่อนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือมีกลุ่มดาวไหนตกหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปแล้ว ปกติแล้วดวงอาทิตย์ก็ต้องอยู่บนตำแหน่งหนึ่งในกลุ่มดาวอยู่แล้ว ซึ่งเรียกว่า "บ้านของดวงอาทิตย์" (House of the sun) และใช้เวลาในกลุ่มดาวนั้นนาน 1 เดือน ซึ่งก็เป็นที่มาของสัญญาลักษณ์จักราศี

แต่สัญญาลักษณ์ของแต่ละเดือนที่เราเห็นในการดูดวงในหนังสือพิมพ์นั้นจะไม่ตรงกับตำแหน่งจริงๆ ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า แต่จะคาบเกี่ยวในเดือนนั้นแล้วบ้างแต่ไม่ได้อยู่ทั้งเดือน เนื่องจากจักราศีมีมานานกว่า 5,000 ปีแล้ว ตำแหน่งของดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนไปจากในอดีตเนื่องจากการส่ายของแกนหมุนของโลก (precession) คือการที่แกนหมุนหรือขั้วเหนือนั้นเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้า ซึ่ง 1 รอบจะใช้เวลาถึง 26,500 ปีก่อนที่จะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิม แต่นักโหรศาสตร์ในปัจจุบันที่เชื่อดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์ และ ดาวเคราะห์มีอิทธิพล แต่ชีวิตของมนุษย์เราก็ยังใช้ตำแหน่งเดิมของดวงอาทิตย์ในกลุ่มดาวเหมือนเมื่อหลายพันปีก่อนซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้ว


กลุ่มดาวจักราศี (Zodiac)
เนื่องจากโลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้น ผู้สังเกตบนโลกจะเห็นราวกับว่า ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก โดยเคลื่อนที่ไปตามแนวสุริยะวิถี (Eclipse) ครบ 1 รอบใน 1 ปี กลุ่มดาวต่างๆ ที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่าน เราเรียกว่า กลุ่มดาว 12 ราศี หรือ กลุ่มดาวจักราศี มีทั้งหมด 12 กลุ่ม เมื่อประมาณ 1000 ปีก่อนคริสตศักราช กลุ่มดาวกลุ่มแรก ที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่าน จุดที่สุริยะวิถี เคลื่อนที่ตัดกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดี ในเริ่มต้นของฤดูร้อน คือกลุ่มดาวแกะ แต่ปัจจุบันคือกลุ่มดาวปลาคู่
กลุ่มดาวราศีมีน หรือ กลุ่มดาวปลา (PISCES) มีรูปลักษ์คล้ายปลาสองตัว ตัวหนึ่งอยู่ถัดจากรูปสี่เหลี่ยมในกลุ่มดาวม้าปีก ไปทางใต้อีกตัวหนึ่งอยู่ถัดไปทางทิศตะวันออก ปลาทั้งคู่ มีสายเชื่อมโยงต่อกันถึงได้ ประกอบด้วยดาวฤกษ์ประมาณ 15 ดวง ดวงอาทิตย์ จะปรากฏผ่านในกลุ่มดาวปลา ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 19 เมษายน ดวงอาทิตย์จะอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดี ในวันที่ 21 มีนาคม จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และตกทางทิศตะวันตกพอดี เรียกว่า “วันอิควิคนอกซ์” ( Equinox ) กลางวันยาวกว่ากลางคืน กลุ่มดาวปลาจะปรากฏอยู่บนท้องฟ้า นาน 9 ชั่วโมง
กลุ่มดาวราศีเมษ หรือ กลุ่มดาวแกะ (ARIES) อยู่ถัดจากกลุ่มดาวปลาไปทางทิศตะวันออก ดวงอาทิตย์จะปรากฏ ผ่านกลุ่มดาวแกะระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 14 พฤษภาคม ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 4 ดวง เป็นอย่างน้อย โดย 3 ดวงแรก เป็นหัวและดวงสุดท้ายเป็นบริเวณสะโพกแกะ กลุ่มดาวแกะจะขึ้นทางจุดทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือประมาณ 22.5 องศา และจะปรากฏบนฟ้านานวันละประมาณ 12 ชั่วโมง
กลุ่มดาวราศีพฤษภ หรือ กลุ่มดาววัว ( TAURUS ) จะปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือ สังเกตง่าย เพราะปรากฏอยู่เหนือศีรษะ ในท้องฟ้าประเทศไทย ประกอบด้วยดาวฤกษ์ ประมาณ 9 ดวง ดาวที่เรียงกันเป็นรูปตัว วี ( V ) คนไทยเรียกดาวไม้ค้ำเกวียน หรือดาวธง กระจุกดาวลูกไก่ เป็นส่วนหนึ่งของราศีพฤษภด้วย ดวงอาทิตย์จะปรากฏ ผ่านกลุ่มดาววัวระหว่าง วันที่ 14 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน ดาวฤกษ์ที่ส่องสว่างที่สุดในกลุ่มชื่อ ดาวอัลดิบาแรน เป็นดาวฤกษ์สีส้ม
กลุ่มดาวราศีเมถุน หรือ กลุ่มดาวคนคู่ (GEMINI) อยู่ถัดจากดาววัว ไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วย ดาวฤกษ์อย่างน้อย 8 ดวง เรียงเป็นรูปคนคู่ หรือฝาแฝด ดาวที่สว่าง ที่สุดในกลุ่มชื่อ พอลลักษ์ และคาสเตอร์ เป็นดาวแฝดหก ดวงอาทิตย์ จะปรากฏผ่านในกลุ่มนี้ระหว่าง วันที่ 21 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กรกฏาคม ในวันที่ 21 มิถุนายน จะเป็นวันที่กลางวันยาวที่สุด เป็นดาวเห็นชัดเจนตลอดคืน ในฤดูหนาว โดยเฉพาะเดือนมกราคมจะเห็นตลอดคืน คนไทยจิตนาการกลุ่มดาวกลุ่มนี้คล้ายโลงเก็บศพ จึงเรียก "ดาวโลง"
กลุ่มดาวราศีกรกฏ หรือ กลุ่มดาวปู (CANCER) เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ถัดจากกลุ่มดาวคนคู่ไปทางทิศตะวันออก ดวงอาทิตย์ จะปรากฏผ่านระหว่าง วันที่ 21 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม ประกอบด้วย ดาวฤกษ์ ประมาณ 5 ดวง ไม่มีดาวฤกษ์ดวงใดสว่างชัดเจน สามารถมองเห็นได้ในต้นเดือน กุมภาพันธ์ตลอดคืน ในกลุ่มดาวปูนี้ จะมีฝ้าขาว ๆ อยู่เรียกว่า “กระจุกดาวรังผึ้ง” มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในคืนเดือนมืด คนไทยเรียก กระจุกดาวปุยฝ้าย
กลุ่มดาวราศีสิงห์ หรือ กลุ่มดาวสิงห์โต (LEO) ประกอบด้วยดาวฤกษ์ อย่างน้อย 9 ดวง ดาวที่สว่างที่สุด ชื่อดาว เรกิวรูส หรือ หัวใจสิงห์ เป็นดาวฤกษ์ สีน้ำเงินขาว ตรงหางสิงห์เป็นรุปสามเหลี่ยมมีดาวสว่าง ตรงหางสิงห์ ชื่อ ดีเนปบอรา หรือกลุ่มดาวหางสิงห์ กลุ่มดาวตรงหัวสิงห์โต คนไทยเรียก ดาวเคียวเกี่ยวข้าว ดวงอาทิตย์จะปรากฏผ่าน กลุ่มดาวสิงห์โต ระหว่าง วันที่ 11 สิงหาคม - 17 กันยายน กลุ่มดาวสิงห์โต จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อย
กลุ่มดาวราศีกันย์ หรือ กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารี (VIRGO) ประกอบด้วยประมาณ 11 ดวง เรียงเป็นรูปหญิงสาว มีดาวฤกษ์ สว่าง 6 ดวง เรียงเป็นรูปตัวอักษร Y ในภาษาอังกฤษ เป็นส่วนของหน้าอกและศีรษะ ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดชื่อดาว ดาวสไปกา แปลว่า ข้าวสาลี ที่หญิงสาวถือไว้ในมือซ้าย คนไทยเรียก ดาวรวงข้าว เป็นดาวฤกษ์สีขาว ดวงอาทิตย์ปรากฏผ่านระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 1 พฤศจิกายน ขึ้นปรากฏ ให้เห็นในเดือนมิถุนายน ชัดเจน จะขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และตกทางทิศตะวันตกพอดี เป็นกลุ่มดาวที่เห็นชัดเจน ตอนหัวค่ำ
กลุ่มดาวราศีตุล หรือ กลุ่มดาวคันชั่ง (LIBRA) เป็นกลุ่มดาวที่มีชื่อเป็นสิ่งของเพียงกลุ่มเดียวบนท้องฟ้า จะขึ้นทางจุดทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางใต้ 25 องศา เมื่อขึ้นไปสูงสุดจะอยู่ทางทิศใต้เป็นมุมเงย 60 องศา อยู่ถัดหัวแมงป่อง ไปทางทิศตะวันตก ประกอบด้วยดาวริบหรี่ อย่างน้อย 6 ดวง เรียงกันคล้ายรูปว่าวปักเป้า มีหางงอ ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวคันชั่ง ในเดือนตุลาคม ระหว่างวันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน มองเห็นไม่ชัดเจนบนท้องฟ้า เห็นนานตลอดคืนในเดือนพฤษภาคม
กลุ่มดาวราศีพฤศจิก หรือ กลุ่มดาวแมงป่อง (SCOPIUS) เป็นกลุ่มดาวที่มีดาวฤกษ์เรียงตัวเห็นปรากฏ เป็นรูปแมงป่อง ชัดเจนมาก ปรากฏอยู่ทางตะวันตกของกลุ่มดาวคนยิงธนู ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวแมงป่อง ระหว่าง วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน กลุ่มดาวแมงป่องจะประกอบด้วย ดาวฤกษ์ที่เรียงตัวกันอย่างน้อย 15 ดวง สามดวงแรก เป็นส่วนหัว ถัดไปอีก 4 ดวงเป็นลำตัว และที่เหลือเป็นส่วนหาง สำหรับประเทศไทย จะเห็นกลุ่มดาวแมงป่องชัดเจน เพราะปรากฏอยู่เหนือขอบฟ้า นานเกือบ 8 ชั่วโมง
กลุ่มดาวราศีธนู หรือ กลุ่มดาวคนยิงธนู (SAGITTARIUS) ประกอบด้วยดาวฤกษ์ เรียงตัวอย่างน้อย 8 ดวง เรียงอยู่คล้ายกาต้มน้ำ ไม่มีดาวดวงใดเด่นชัดเจน เมื่อขึ้นไปสูงสุดจะอยู่เหนือขอบฟ้า เป็นมุมเงย 45 องศา คนไทยจินตนาการ เหมือนกาต้มน้ำ สากลเรียก กลุ่มดาวคนยิงธนู ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวคนยิงธนูระหว่าง วันที่ 19 ธันวาคม - 21 มกราคม กลุ่มดาวนี้ จะอยู่ตรงใจกลาง กาแล็กซี่ทางช้างเผือก
กลุ่มดาวราศีมังกร หรือ กลุ่มดาวแพะทะเล (CAPRICORNUS) ประกอบด้วย ดาวฤกษ์เรียงตัวกัน อย่างน้อย 9 ดวง เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านโค้ง มองเห็นไม่ชัดเจนนัก เวลาขึ้นปรากฏจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้ 20 องศา เมื่อขึ้นไปสูงสุดจะอยู่ทางขอบฟ้า ทิศใต้เป็นมุมเงย 55 องศา ดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวมังกร ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ กลุ่มดาวมังกร จะปรากฏอยู่เหนือขอบฟ้านานประมาณ 10 ชั่วโมง
กลุ่มดาวราศีกุมภ์ หรือ กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (AQUARIUS) ประกอบด้วยดาวฤกษ์แสงริบหรี่อย่างน้อย 13 ดวง มองเห็นไม่ชัดเจน ดวงอาทิตย์จะปรากฏผ่านกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม เวลาขึ้นปรากฏจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้ ประมาณ 60 องศา และปรากฏอยู่บนฟ้านานประมาณ 10 ชั่วโมงที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ท่องดาราศาสตร์
    เข้าชม : 97942
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155