ตะลุยโจทย์ ป.5 : เศษส่วน (ชุดที่ 1)


ระดับชั้น : ป.5


จงหาคำตอบ
 

Advertisement

1. ส่วนที่แรเงาแสดงเศษส่วนในข้อใด

   
   
   
   

2. ส่วนที่แรเงาแสดงเศษส่วนในข้อใด

   
   
   
   

3. ส่วนที่แรเงาแสดงเศษส่วนในข้อใด

   
   
    
   

4. ส่วนที่แรเงาแสดงเศษส่วนในข้อใด

   
   
   
   

5. 5 ÷ 6   เท่ากับข้อใด
   
   
   
   

Advertisement
Advertisement

6. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 1
   
   
   
 ถูกทุกข้อ  

7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 เศษเกินมีตัวเศษมากกว่าตัวส่วน  
 เศษเกินมีตัวส่วนมากกว่าตัวเศษ  
 จำนวนนับเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้  
 จำนวนที่ไม่มีจำนวนนับอยู่หน้าเศษส่วน เรียกว่า จำนวนคละ  

8. เศษส่วนอย่างต่ำ มีความหมายว่าอย่างไร
 เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วน  
 เศษส่วนที่มีตัวส่วนน้อยกว่าตัวเศษ  
 เศษส่วนที่ทำให้เป็นจำนวนนับได้  
 เศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจาก 1
  

9. ของแตงโมหนึ่งลูก หมายความว่าแตงโมลูกนั้นถูกแบ่งอย่างไร
 2 ส่วน  
 2 ส่วนเท่าๆ กัน  
 3 ส่วนเท่าๆ กัน  
 6 ส่วนเท่าๆ กัน  

10. เศษส่วนแท้ มีลักษณะอย่างไร
 มีค่าเท่ากับหนึ่ง  
 มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง  
 มีค่ามากกว่าหนึ่ง  
 ถูกทุกข้อ  

11. จำนวน เครื่องหมายใดอยู่ระหว่าง และ
 บวก  
 ลบ  
 คูณ  
 หาร  

12. ข้อใดเป็นเศษส่วนที่เท่ากับ
   
   
   
   

13. ข้อใดเป็นเศษส่วนที่เท่ากันทุกจำนวน
   
   
   
   

14. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเศษเกิน
   
   
   
   

15. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเศษเกิน
   
   
   
   

16. ข้อใดเป็นเศษส่วนแท้
   
   
   
   

17. ข้อใดเป็นเศษส่วนชนิดเดียวกัน
   
   
   
   

18. บ้านน้องมายมีหนังสือ 56 เล่ม น้องมายอ่านไปแล้ว 11 เล่มคิดเป็นเศษส่วนเท่าใด
   
   
   
   

19. เป็นเศษส่วนชนิดเดียวกับข้อใด
   
   
   
   

20. ทำเป็นจำนวนคละได้เท่าไร
   
   
   
   
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 81905
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155