แบบฝึกทักษะเรื่อง จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม (ชุดที่ 3)


ระดับชั้น : ป.3


(รังสี)

จงเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนรังสีต่อไปนี้

 

Advertisement

1.
   
   

2.
   
   

3.
   
   

4.
   
   

5.
   
   

Advertisement
Advertisement

6.
   
   

7.
   
   

8.
   
   

9.
   
   

10.
   
   
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 7818
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155