ตะลุยโจทย์ ป.5 : การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ


ระดับชั้น : ป.5


จงหาคำตอบ
 

Advertisement

1. 3,278,536 + 6,423,225 =
 8,711,023  
 8,702,012  
 9,701,761  
 9,711,721  

2. 5,243,009 + 634,129 =
 5,877,138  
 4,546,303   
 4,526,822  
 5,869,244  

3. 458,361 + 257,658 - 98,845 =
 651,174  
 125,374  
 526,842  
 617,174  

4. (43,481 - 23,248) + 75,236 =
 95,469  
 65,809  
 95,624  
 98,012  

5. 458 × 134 =
 51,242  
 56,842  
 61,372  
 71,272  

Advertisement
Advertisement

6. 1,024 × 125 =
 235,800  
 128,000  
 216,800  
 126,000  

7. 1,958 ÷ 64 เหลือเศษเท่าไร ?
 48  
 30  
 55  
 38  

8. 5,488 ÷ 56 =
 100  
 98  
 78  
 56  

9. (48 × 32) + (1,850 ÷ 37) =
 1,536  
 1,546  
 1,586  
 1,596  

10. 85,977 - 28,078 + 3,778 คำตอบในหลักพันคือตัวเลขใด
 1  
 6  
 0  
 7  

11. 4,538 × 456 ค่าคำตอบในหลักล้านคือตัวเลขใด
 0  
 9  
 2  
 6  

12. ข้อใดไม่ถูกต้อง
 A × B = B × A  
 A + B = B + A  
 A × (B × C) = (A × B) × C  
 A ÷ B = B ÷ A  

13. ข้อใดใกล้ 500 มากที่สุด
 99 × 5  
 1,000 - 390  
 1,494 ÷ 3  
 200 + 200 + 110  

14. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
 12 × (8 + 4)  
 (12 + 4) × 8  
 (12 + 8) × 4  
 4 + (12 × 8)  

15. ข้อใดไม่ถูกต้อง
 (11 + 12) + 13 = 11 + (12 + 13)  
 11 × (12 × 13) = (11 × 12) × 13  
 11 × (12 + 13) = (11 × 12) + (11 × 13)  
 (11 + 12) × 13 = (11 × 13) + 12  

16. ค่าของ C คือข้อใด
 1,241 + 13 -7  
 (13 × 1,214) + 7  
 (13 × 1,214) - 7  
 (1,214 ÷ 13) + 7  

17. ถ้า (10 × 7) + (10 × 8) = 10 × A แล้ว A แทนจำนวนใด
 9  
 12  
 15  
 56  

18. ผลลัพธ์ข้อใดเป็นจำนวนคู่
 482 -125  
 125 ÷ 5  
 17 × 13  
 (144 ÷ 12) × 5  

19. นักเรียน 7 คน มีอายุดังนี้ 24, 25, 26, 27, 28, 29 และ 30 ปี อายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับเท่าไร
 26 ปี  
 23 ปี  
 29 ปี  
 ไม่มีข้อถูก  

20. กุ้งมีเงินฝากในธนาคาร 36,485 บาท ต่อมาฝากเพิ่มอีก 19,938 บาท ถอนไปใช้ 2,850 บาท น้ำฝนเหลือเงินในธนาคารกี่บาท
 53,573 บาท  
 53,537 บาท  
 53,134 บาท  
 53,038 บาท  

21. ถ้า 5 × 18 = A × 3 แล้วอยากทราบว่า A ÷ 5 มีค่าเท่าใด
 1  
 6  
 10  
 15  

22.
 6  
 7  
 4  
 9  

23. 16 ÷ A = 8     A = ............
 2  
 4  
 6  
 9  

24. Q ÷ 13 = 0     Q = ............
 16  
 13  
 1  
 0  

25. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงของคำตอบของ 59,610 - 29,356 = ............. คือเท่าใด
 10,000  
 20,000  
 30,000  
 40,000  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 13251
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155