แบบฝึกทักษะเรื่อง จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม (ชุดที่ 1)


ระดับชั้น : ป.3


(จุด)

จงตอบคำถามจากภาพ


 

Advertisement

1. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 เสาธง  
 สนามฟุตบอล  

2. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 ต้นไม้  
 อาคารเรียน  

3. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 เสาธง  
 ธงชาติ  

4. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 ต้นไม้  
 เสาไฟฟ้า  

5. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 สนามฟุตบอล  
 พุ่มดอกไม้  

Advertisement
Advertisement

6. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 รถโรงเรียน  
 ต้นไม้  

7. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 นักเรียน  
 สนามฟุตบอล  

8. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 หอนาฬิกา  
 อาคารเรียน  

9. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 สนามฟุตบอล  
 เด็กนักเรียน  

10. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 ถนน  
 รั้วโรงเรียน  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 2537
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155