ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม (ชุดที่ 1)
 
ระดับชั้น : ป.3

(จุด)

จงตอบคำถามจากภาพ


 

Advertisement

1. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 เสาธง  
 สนามฟุตบอล  

2. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 ต้นไม้  
 อาคารเรียน  

3. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 เสาธง  
 ธงชาติ  

4. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 ต้นไม้  
 เสาไฟฟ้า  

5. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 สนามฟุตบอล  
 พุ่มดอกไม้  

Advertisement
Advertisement

6. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 รถโรงเรียน  
 ต้นไม้  

7. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 นักเรียน  
 สนามฟุตบอล  

8. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 หอนาฬิกา  
 อาคารเรียน  

9. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 สนามฟุตบอล  
 เด็กนักเรียน  

10. จุด แทนตำแหน่งของอะไร ?
 ถนน  
 รั้วโรงเรียน  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 1942 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved