แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับ (ชุดที่ 9)


ระดับชั้น : ป.5


(การประมาณค่าใกล้เคียง)


จงหาคำตอบ

ตัวอย่างหมายเหตุ : ใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นระหว่างคำตอบ
 

Advertisement

1.
  คำตอบ 
 

2.
  คำตอบ 
 

3.
  คำตอบ 
 

4.
  คำตอบ 
 

5.
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.
  คำตอบ 
 

7.
  คำตอบ 
 

8.
  คำตอบ 
 

9.
  คำตอบ 
 

10.
  คำตอบ 
 

11.
  คำตอบ 
 

12.
  คำตอบ 
 

13.
  คำตอบ 
 

14.
  คำตอบ 
 

15.
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 2246
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155