ตะลุยโจทย์ ป.1 : การบวกลบระคน


ระดับชั้น : ป.1


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

Advertisement

1. ควรเริ่มทำตามข้อใด
 (15 + 18) + 12  
 (12 + 18) + 15  
 (12 + 15) + 18  

2. ควรเริ่มทำตามข้อใด
 (26 + 23) + 31  
 (26 + 31) + 23  
 (31 + 23) + 26  

3. ตั้งแต่ข้อ 3-10 จงบอกจำนวนใน


 14  
 18  
 4  

4.
 16  
 19  
 22  

5.
 41  
 42  
 43  

Advertisement
Advertisement

6.
 10  
 6  
 0  

7.
 17  
 19  
 5  

8.
 31  
 15  
 21  

9.
 11  
 1  
 2  

10.
 22  
 12  
 14  

11.
 6 ตัว  
 7 ตัว  
 5 ตัว  

12.
 21 บาท  
 41 บาท  
 91 บาท  

13.
 21 แท่ง  
 20 แท่ง  
 17 แท่ง  

14.
 4 ตัว  
 3 ตัว  
 2 ตัว  

15.
 0 ตัว  
 4 ตัว  
 16 ตัว  

16.

โจทย์ข้อนี้มีขั้นตอนในการทำอย่างไร
 บวก       ลบ  
 ลบ        ลบ  
 บวก       บวก  

17.

โจทย์ข้อนี้มีขั้นตอนในการทำอย่างไร
 ลบ        ลบ  
 ลบ        บวก  
 บวก       ลบ  

18.
 41  
 36  
 31  

19.
 93  
 91  
 90  

20.
 97 บาท  
 87 บาท  
 76 บาท  

21.

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
 (97 + 25) - 50 =   
 (97 + 25) + 50 =   
 (97 - 25) - 50 =   

22.

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
 (55 - 3) - 52 =   
 (55 + 3) - 52 =   
 (55 - 3) + 52 =   

23. จากข้อความที่กำหนดให้ จงตอบคำถามข้อ 23-24โจทย์ข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
 (36 + 5) - 14 =   
 (36 - 14) + 5 =   
 (36 - 5) + 14 =   

24. แม่เหลือไข่ไก่กี่ฟอง
 45 ฟอง  
 46 ฟอง  
 47 ฟอง  

25. ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 25-30ฉันเหลือเงินค่าใช้จ่ายทั้ง 5 วัน รวมกันกี่บาท
 59 บาท  
 49 บาท  
 55 บาท  

26. วันไหนที่ฉันเหลือเงินค่าใช้จ่ายมากที่สุด
 วันอังคาร  
 วันพุธ  
 วันศุกร์  

27. วันไหนที่ฉันเหลือเงินค่าใช้จ่ายเท่ากัน
 วันจันทร์และวันพุธ  
 วันพุธและวันพฤหัสบดี  
 วันอังคารและวันศุกร์  

28. ฉันเหลือเงินค่าใช้จ่ายในวันศุกร์น้อยกว่าวันพุธกี่บาท
 4 บาท  
 2 บาท  
 3 บาท  

29. วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ ฉันเหลือเงินค่าใช้จ่ายรวมกันกี่บาท
 38 บาท  
 36 บาท  
 30 บาท  

30. วันไหนที่ฉันออมเงินได้น้อยที่สุด
 วันพฤหัสบดี  
 วันพุธ  
 วันอังคาร  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 17590
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155