ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบทดสอบหลังการเรียนรู้

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
   

ตะลุยโจทย์ ป.4 : แบบรูปและความสัมพันธ์
 
ระดับชั้น : ป.4

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

Advertisement

1. ลำดับถัดไปจากแบบรูปด้านล่างนี้ คือข้อใด

21     18     15     12     ...
 9  
 8  
 7  
 6  

2. ลำดับถัดไปจากแบบรูปด้านล่างนี้ คือข้อใด

1,420     1,400     1,380     1,360     ...
 1,280  
 1,300  
 1,320  
 1,340  

3. ลำดับถัดไปจากแบบรูปด้านล่างนี้ คือข้อใด

393     493     593     693     ...
 703  
 793  
 893  
 895  

4. ลำดับถัดไปจากแบบรูปด้านล่างนี้ คือข้อใด

520     490     460     430     ...
 410  
 400  
 320  
 340  

5. ลำดับถัดไปจากแบบรูปด้านล่างนี้ คือข้อใด

12     23     34     ...
 45  
 67  
 89  
 79  

Advertisement
Advertisement

6. ลำดับถัดไปจากแบบรูปด้านล่างนี้ คือข้อใด

3     6     12     24     ...
 36  
 38  
 48  
 44  

7. ลำดับถัดไปจากแบบรูปด้านล่างนี้ คือข้อใด

1,536     384     96     24     ...
 3  
 6  
 9  
 12  

8. ให้ใช้ข้อมูลข้างล่างตอบคำถาม ข้อ 8 และข้อ 9จำนวนที่ 2 ในแถวที่ 5 เป็นจำนวนใด
 20  
 22  
 38  
 41  

9. จำนวนที่ 1 และ 3 ในแถวที่ 7 รวมกันเท่ากับเท่าไร
 77  
 59  
 64  
 58  

10. จงหารูปลำดับถัดไป จากแบบรูปที่กำหนดให้

   
   
   
   

11.
   
   
   
   

12.
   
   
   
   

13.
   
   
   
   

14.
   
   
   
   

15. ให้ใช้ข้อมูลด้านล่างนี้ตอบคำถามข้อ 15 ถึงข้อ 19จำนวนที่ 3 ในแถวที่ 1 เป็นจำนวนใด
 5  
 7  
 9  
 11  

16. จำนวนที่ 1 ในแถวที่ 2 เป็นจำนวนใด
 3  
 5  
 7  
 9  

17. จำนวนที่ 5 ในแถวที่ 4 เป็นจำนวนใด
 9  
 11  
 13  
 15  

18. จำนวนที่ 1 และ 2 ในแถวที่ 5 ต่างกันเท่าไร
 1  
 2  
 3  
 4  

19. จำนวนที่ 1 ถึง 5 ในแถวที่ 4 รวมกันเท่ากับเท่าไร
 75  
 65  
 55  
 45  

20.

จำนวนที่แทน ? คือจำนวนใด
 17  
 15  
 13  
 11  

21.

จำนวนที่แทน ? คือจำนวนใด
 12  
 13  
 14  
 15  

22.

จำนวนที่แทน ? คือจำนวนใด
 9  
 6  
 3  
 7  

23.

จำนวนที่แทน ? คือจำนวนใด
 4  
 12  
 2  
 32  

24.

จำนวนที่แทน ? คือจำนวนใด
 20  
 30  
 40  
 50  

25.

จำนวนที่แทน ? คือจำนวนใด
 12  
 14  
 24  
 48  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 6031 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved