แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ชุดที่ 5)


ระดับชั้น : ป.2


จงเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ
 

Advertisement

1.
 12 + 8 + 3 =   ตอบ  23 ผล  
 12 - 8 - 3 =   ตอบ  10 ผล  
 12 + 8 - 3 =   ตอบ  17 ผล  

2.
 (3 × 8) + 5 =   ตอบ  29 ดอก  
 (5 + 8) + 3 =   ตอบ  16 ดอก  
 (5 × 8) + 3 =   ตอบ  43 ดอก  

3.
 (2 × 100) + (6 × 30) =   ตอบ  380 บาท  
 (2 × 100) - (6 × 30) =   ตอบ  20 บาท  
 (2 × 100) - (6 + 30) =   ตอบ  164 บาท  

4.
 (25 - 8) + 10 =   ตอบ  27 บาท  
 25 ×10 =   ตอบ  250 บาท  
 (25 - 8) × 10 =   ตอบ  170 บาท  

5.
 (4 × 10) ÷ 8 =   ตอบ  5 แท่ง  
 (4 + 10) ÷ 7 =   ตอบ  2 แท่ง  
 (4 + 10) - 8 =   ตอบ  6 แท่ง  

Advertisement
Advertisement

6.
 (80 - 8) + 6 =   ตอบ  78 บาท  
 (80 ÷ 8) × 6 =   ตอบ  60 บาท  
 (80 + 8) - 6 =   ตอบ  82 บาท  

7.
 500 - (79 + 59) =   ตอบ  362 บาท  
 500 + (79 + 59) =   ตอบ  638 บาท  
 500 - (79 - 59) =   ตอบ 480 บาท  

8.
 112 + (5 + 20) =   ตอบ  137 ตัว  
 112 - (5 × 20) =   ตอบ  12 ตัว  
 112 - 5 - 20 =   ตอบ  77 ตัว  

9.
 500 - 189 - 138 + 125 =   ตอบ  297 บาท  
 500 - (189 + 138 - 125) =   ตอบ  298 บาท  
 500 - (189 + 138 + 125) =   ตอบ  48 บาท  

10.
 (12 + 3) - 6 =   ตอบ  9 ฟอง  
 (12 × 3) ÷ 6 =   ตอบ  6 ฟอง  
 (12 - 3) - 6 =   ตอบ  3 ฟอง  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 3579
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155