ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 2)
 
ระดับชั้น : ป.3

(การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาที)

จงบอกเวลาเป็นนาฬิกาทั้งกลางวันและกลางคืน 

Advertisement

1.
 กลางวัน 8 นาฬิกา 25 นาที,    กลางคืน 20 นาฬิกา 25 นาที  
 กลางวัน 17 นาฬิกา 25 นาที,    กลางคืน 21 นาฬิกา 25 นาที  

2.
 กลางวัน 16 นาฬิกา 40 นาที,    กลางคืน 4 นาฬิกา 40 นาที  
 กลางวัน 15 นาฬิกา 45 นาที,    กลางคืน 4 นาฬิกา 40 นาที  

3.
 กลางวัน 16 นาฬิกา 45 นาที,    กลางคืน 4 นาฬิกา 45 นาที  
 กลางวัน 15 นาฬิกา 50 นาที,    กลางคืน 3 นาฬิกา 50 นาที  

4.
 กลางวัน 14 นาฬิกา 20 นาที,    กลางคืน 2 นาฬิกา 20 นาที  
 กลางวัน 13 นาฬิกา 20 นาที,    กลางคืน 3 นาฬิกา 20 นาที  

5.
 กลางวัน 10 นาฬิกา 30 นาที,    กลางคืน 22 นาฬิกา 30 นาที  
 กลางวัน 11 นาฬิกา 30 นาที,    กลางคืน 23 นาฬิกา 30 นาที  

Advertisement
Advertisement

6.
 กลางวัน 13 นาฬิกา 55 นาที,    กลางคืน 1 นาฬิกา 55 นาที  
 กลางวัน 12 นาฬิกา 55 นาที, กลางคืน 24 นาฬิกา 55 นาที  

7.
 กลางวัน 8 นาฬิกา 15 นาที,    กลางคืน 20 นาฬิกา 15 นาที  
 กลางวัน 2 นาฬิกา 15 นาที,    กลางคืน 20 นาฬิกา 15 นาที  

8.
 กลางวัน 12 นาฬิกา 60 นาที,    กลางคืน 24 นาฬิกา 60 นาที  
 กลางวัน 12 นาฬิกา 0 นาที,    กลางคืน 24 นาฬิกา 0 นาที  

9.
 กลางวัน 1 นาฬิกา 35 นาที,    กลางคืน 19 นาฬิกา 35 นาที  
 กลางวัน 13 นาฬิกา 35 นาที,    กลางคืน 1 นาฬิกา 35 นาที  

10.
 กลางวัน 9 นาฬิกา 55 นาที,    กลางคืน 21 นาฬิกา 55 นาที  
 กลางวัน 10 นาฬิกา 55 นาที,    กลางคืน 22 นาฬิกา 55 นาที  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 21706 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved