แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 2)


ระดับชั้น : ป.3


(การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาที)

จงบอกเวลาเป็นนาฬิกาทั้งกลางวันและกลางคืน 

Advertisement

1.
 กลางวัน 8 นาฬิกา 25 นาที,    กลางคืน 20 นาฬิกา 25 นาที  
 กลางวัน 17 นาฬิกา 25 นาที,    กลางคืน 21 นาฬิกา 25 นาที  

2.
 กลางวัน 16 นาฬิกา 40 นาที,    กลางคืน 4 นาฬิกา 40 นาที  
 กลางวัน 15 นาฬิกา 45 นาที,    กลางคืน 4 นาฬิกา 40 นาที  

3.
 กลางวัน 16 นาฬิกา 45 นาที,    กลางคืน 4 นาฬิกา 45 นาที  
 กลางวัน 15 นาฬิกา 50 นาที,    กลางคืน 3 นาฬิกา 50 นาที  

4.
 กลางวัน 14 นาฬิกา 20 นาที,    กลางคืน 2 นาฬิกา 20 นาที  
 กลางวัน 13 นาฬิกา 20 นาที,    กลางคืน 3 นาฬิกา 20 นาที  

5.
 กลางวัน 10 นาฬิกา 30 นาที,    กลางคืน 22 นาฬิกา 30 นาที  
 กลางวัน 11 นาฬิกา 30 นาที,    กลางคืน 23 นาฬิกา 30 นาที  

Advertisement
Advertisement

6.
 กลางวัน 13 นาฬิกา 55 นาที,    กลางคืน 1 นาฬิกา 55 นาที  
 กลางวัน 12 นาฬิกา 55 นาที, กลางคืน 24 นาฬิกา 55 นาที  

7.
 กลางวัน 8 นาฬิกา 15 นาที,    กลางคืน 20 นาฬิกา 15 นาที  
 กลางวัน 2 นาฬิกา 15 นาที,    กลางคืน 20 นาฬิกา 15 นาที  

8.
 กลางวัน 12 นาฬิกา 60 นาที,    กลางคืน 24 นาฬิกา 60 นาที  
 กลางวัน 12 นาฬิกา 0 นาที,    กลางคืน 24 นาฬิกา 0 นาที  

9.
 กลางวัน 1 นาฬิกา 35 นาที,    กลางคืน 19 นาฬิกา 35 นาที  
 กลางวัน 13 นาฬิกา 35 นาที,    กลางคืน 1 นาฬิกา 35 นาที  

10.
 กลางวัน 9 นาฬิกา 55 นาที,    กลางคืน 21 นาฬิกา 55 นาที  
 กลางวัน 10 นาฬิกา 55 นาที,    กลางคืน 22 นาฬิกา 55 นาที  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 26366
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155