การตรวจดูเพศของเด็กในครรภ์
วิธีการตรวจดูเพศของเด็กในครรภ์ ปัจจุบันมี 2 วิธี


(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
วิธีการตรวจแบบ amniocentesis

วิธีที่ 1 คือ การตรวจดูโครโมโซมของเซลล์ของเด็ก โดยใช้เข็มคล้ายเข็มฉีดยา ดูดเอาน้ำคร่ำในตัวคุณแม่ออกมา ในน้ำคร่ำนี้จะมีเซลล์จากตัวเด็กปะปนอยู่ด้วย จากนั้นก็จะนำเอาเซลล์ตัวเด็กในน้ำคร่ำไปเพาะเลี้ยง เพื่อให้เพิ่มจำนวนเซลล์มากพอที่จะตรวจดูโครโมโซมได้ การเพาะเลี้ยงเซลล์ก็ทำได้โดยวิธีให้อาหาร คือ วิตามิน แร่ธาตุ และสารปฏิชีวนะ แก่เซลล์เป็นเวลา 3 สัปดาห์เซลล์ก็จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากพอที่จะตรวจโครโมโซมได้ จากนั้นก็จำเซลล์ไปผ่านวิธีการทางชีววิทยาย้อมสีหรือใส่สีเซลล์บนสไลด์ ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ถ่ายภาพโครโมโซมออกมา ถ้าโครโมโซมที่ถ่ายภาพออกมาได้เป็น XX แสดงว่าเด็กในครรภ์เป็นหญิง แต่ถ้าได้เป็นแบบ XY แสดงว่าเด็กในครรภ์เป็นชาย

วิธีการตรวจดูเพศของเด็กในครรภ์ด้วยวิธีนี้เรียกว่า amniocentesis ใช้ได้เมื่อเด็กในครรภ์มีอายุประมาณ 16-18 สัปดาห์ ซึ่งมีความแม่นยำมากถึงประมาณ 99%

วิธีที่ 2 คือ ตรวจดูเพศของเด็กในครรภ์โดยใช้คลื่นเสียงอัลตรา เรียกว่า วิธีอัลตราซาวด์ (ultrasound) วิธีนี้เป็นวิธีใหม่ หลักการที่ใช้คือ ใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูง ระดับเสียงอัลตราถ่ายภาพของเด็กในครรภ์แสดงออกมาบนจอภาพคล้ายจอโทรทรรศน์หรือคอมพิวเตอร์ และถ่ายเป็นภาพออกมา แล้วก็ตรวจหาอวัยวะเพศของเด็ก ซึ่งถ้าเป็นของเด็กผู้ชายจะเห็นได้ง่ายๆ วิธีตรวจเพศเด็กโดยวิธีอัลตราซาวด์ จะใช้ได้เฉพาะเด็กในครรภ์มีอายุประมาณ 3-4 เดือนขึ้นไป จึงจะได้ผลเพราะอวัยวะเพศของเด็กจะแสดงออกมาให้เห็นแล้ว

วิธีการตรวจแบบ ultrasound

แต่อย่างไรก็ตาม วิธีอัลตราซาวด์นี้เมื่อเปรียบเทียบความแม่นยำกับวิธีที่ 1 วิธีอัลตราซาวด์จะมีความแม่นยำน้อยกว่าถึงแม้ว่าจะทำได้ง่ายกว่า ทั้งนี้เพราะขึ้นอยู่กับลักษณะการวางตัวของเด็กในครรภ์ ซึ่งถ้าเด็กวางตัวในลักษณะที่ถ่ายภาพออกมาแล้วไม่แสดงอวัยวะเพศให้เห็น ก็ไม่สามารถบอกเพศของเด็กในครรภ์ได้

ที่มาข้อมูล : หนังสือ วิทยาศาสตร์กับมนุษย์ เล่ม 2 โดย ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล

    เรื่อง : เรื่องน่ารู้
    เข้าชม : 7168
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155