แบบฝึกทักษะเรื่อง การชั่งและการตวง (ชุดที่ 9)


ระดับชั้น : ป.2


(โจทย์ปัญหา)

จงหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการชั่งและการตวง
 

Advertisement

1.
 15 ถุง  
 20 ถุง  
 25 ถุง  

2.
 35 ถัง  
 40 ถัง  
 50 ถัง  

3.
 31 ลิตร  
 29 ลิตร  
 35 ลิตร  

4.
 20 ถัง  
 24 ถัง  
 28 ถัง  

5.
 30 ถัง  
 25 ถัง  
 29 ถัง  

Advertisement
Advertisement

6.
 23 กิโลกรัม  
 25 กิโลกรัม  
 27 กิโลกรัม  

7.
 2 ตัว  
 4 ตัว  
 6 ตัว  

8.
 53 กิโลกรัม  
 43 กิโลกรัม  
 63 กิโลกรัม  

9.
 308 กิโลกรัม  
 300 กิโลกรัม  
 228 กิโลกรัม  

10.
 10 กิโลกรัม  
 8 กิโลกรัม  
 7 กิโลกรัม  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 3826
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155