ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง การชั่งและการตวง (ชุดที่ 9)
 
ระดับชั้น : ป.2

(โจทย์ปัญหา)

จงหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการชั่งและการตวง
 

Advertisement

1.
 15 ถุง  
 20 ถุง  
 25 ถุง  

2.
 35 ถัง  
 40 ถัง  
 50 ถัง  

3.
 31 ลิตร  
 29 ลิตร  
 35 ลิตร  

4.
 20 ถัง  
 24 ถัง  
 28 ถัง  

5.
 30 ถัง  
 25 ถัง  
 29 ถัง  

Advertisement
Advertisement

6.
 23 กิโลกรัม  
 25 กิโลกรัม  
 27 กิโลกรัม  

7.
 2 ตัว  
 4 ตัว  
 6 ตัว  

8.
 53 กิโลกรัม  
 43 กิโลกรัม  
 63 กิโลกรัม  

9.
 308 กิโลกรัม  
 300 กิโลกรัม  
 228 กิโลกรัม  

10.
 10 กิโลกรัม  
 8 กิโลกรัม  
 7 กิโลกรัม  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 2978 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved