ตะลุยโจทย์ ป.3 : เงิน


ระดับชั้น : ป.3


จงตอบคำถามให้ถูกต้อง
 

Advertisement

1. เหรียญบาท 30 เหรียญ แลกเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ได้กี่เหรียญ
 60 เหรียญ  
 80 เหรียญ  
 100 เหรียญ  
 120 เหรียญ  

2.
จากรูปแลกธนบัตรฉบับละยี่สิบบาทได้กี่ฉบับ
 4 ฉบับ  
 5 ฉบับ  
 6 ฉบับ  
 7 ฉบับ  

3. ธนบัตรห้าร้อยบาท 4 ฉบับมีค่าเท่าใด
 500 บาท  
 1,000 บาท  
 1,500 บาท  
 2,000 บาท  

4. เหรียญสิบบาท 100 เหรียญ เท่ากับกี่บาท
 100 บาท  
 1,000 บาท  
 10,000 บาท  
 1,100 บาท  

5. ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 3 ฉบับ รวมกับธนบัตรห้าร้อยบาท 4 ฉบับ เท่ากับเท่าไร
 2,300 บาท  
 2,000 บาท  
 1,700 บาท  
 1,500 บาท  

Advertisement
Advertisement

6. มีเงินจำนวน 100,000 บาท แลกเป็นธนบัตรหนึ่งพันบาท จะได้ทั้งหมดกี่ฉบับ
 50 ฉบับ  
 100 ฉบับ  
 200 ฉบับ  
 500 ฉบับ  

7. จำนวนเงินสามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์ เขียนโดยใช้จุดได้ตามข้อใด
 30.00 บาท  
 30.05 บาท  
 30.25 บาท  
 30.50 บาท  

8. จำนวนเงิน 200 บาท 5 สตางค์ เขียนโดยใช้จุดได้ตามข้อใด
 200.05 บาท  
 200.5 บาท  
 205.00 บาท  
 250.05 บาท  

9. จำนวนเงิน 5,035.50 บาท เขียนคำอ่านได้ตามข้อใด
 ห้าพันบาทสามสิบห้าสตางค์  
 ห้าพันสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์  
 ห้าพันห้าสิบบาทสามสิบสตางค์  
 ห้าพันสามสิบห้าห้าสิบสตางค์  

10. จำนวนเงิน 4,044 บาท เขียนโดยใช้จุดได้ตามข้อใด
 40.44 บาท  
 404.40 บาท  
 4,044.00 บาท  
 4,000.44 บาท  

11. สุดามีเงิน 1,020.50 บาท ซื้อเสื้อ 189.75 บาท สุดาเหลือเงิน้ท่าไร
 830.75 บาท  
 893.75 บาท  
 883.50 บาท  
 839.75 บาท  

12. หน่อยซื้อของใช้ภายในบ้านเดือนละ 1,160 บาท ในเวลา 1 ปี หน่อยใช้เงินเท่าไร
 11,320 บาท  
 12,930 บาท  
 13,900 บาท  
 13,920 บาท  

13. ฟักทอง 10 ลูก ผ่าออกลูกละ 8 ชิ้น ขายไปชิ้นละ 8 บาท จะได้เงินกี่บาท
 88 บาท  
 160 บาท  
 640 บาท  
 800 บาท  

14. แม่ซื้อหม้อหุงข้าว 449 บาท กระติกน้ำร้อน 429 บาท ให้ธนบัตรห้าร้อยบาท 2 ฉบับ จะได้รับเงินทอนเท่าไร
 112 บาท  
 122 บาท  
 212 บาท  
 222 บาท  

15. หนิงซื้อเครื่องซักผ้า 12,790 บาท ซื้อทีวีสี 8,890 บาท ซื้อชั้นวางของ 1,550 บาท หนิงจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร
 23,230 บาท  
 23,430 บาท  
 24,530 บาท  
 25,530 บาท  

16. ขายแอปเปิล 13 ผล เป็นเงิน 157.50 บาท ได้กำไร 25 บาท ซื้อแอปเปิลเป็นเงินเท่าไร
 102.50 บาท  
 112.50 บาท  
 122.50 บาท  
 132.50 บาท  

17. ซื้อหนังสือเป็นเงิน 140 บาท ให้ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 2 ฉบับ ถ้าแม่ค้าทอนเงินเป็นธนบัตรฉบับละยี่สิบบาท จะได้กี่ฉบับ
 2 ฉบับ  
 3 ฉบับ  
 4 ฉบับ  
 5 ฉบับ  

18. ฝ้ายหยอดเงินเหรียญใส่กระปุกห้าวัน ได้เหรียญห้าบาท 4 เหรียญ เหรียญบาท 5 เหรียญ เหรียญสิบบาท 3 เหรียญ ฝ้ายมีเงินเท่าไร
 35 บาท  
 45 บาท  
 55 บาท  
 65 บาท  

19. ข้อใดเป็นรายจ่าย
 ขายดินสอได้ 5 บาท  
 ให้เรียญบาทน้อง 1 เหรียญ  
 แม่ให้เหรียญห้าบาท 2 เหรียญ  
 พี่ให้เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ  

20. ข้อใดเป็นรายรับ
 แม่ให้เงิน 16 บาท  
 ซื้อส้ม 20 บาท  
 จ่ายค่าขนม 15 บาท  
 ซื้อสมุด 10 บาท  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 10280
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155