ตะลุยโจทย์ ป.3 : การหาร


ระดับชั้น : ป.3


จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
 

Advertisement

1. ผลหารมีหลักการหาอย่างไร
 ตัวหาร x ตัวตั้ง  
 ตัวหาร ÷ ตัวตั้ง  
 ตัวตั้ง ÷ ตัวหาร  
 ตัวหาร + ตัวตั้ง  

2. การหารใช้หลักการเดียวกับข้อใด
 การนับลดทีละเท่าๆ กัน  
 การคูณ  
 การนับเพิ่มทีละเท่าๆ กัน  
 การบวก  

3. ถ้าการหารลงตัวจะมีเศษเท่าไร
 0  
 1  
 2  
 3  

4. ข้อใดเป็นการตรวจคำตอบของ 42 ÷ 2 = 21
 21 + 2 = 42  
 (21 x 2) + 0 = 42  
 21 - 2 = 42  
 (2 + 21) + 0 = 42  

5. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม มีความหมายตรงกับข้อใด
 บวก  
 ลบ  
 คูณ  
 หาร  

Advertisement
Advertisement

6. ข้อใดหารลงตัว
 83 ÷ 9  
 77 ÷ 4  
 93 ÷ 6  
 64 ÷ 8  

7.
 1 หน่วย  
 1 สิบ  
 1 ร้อย  
 1 พัน  

8.
 6  
 7  
 8  
 9  

9. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 12 x 5
 60 ÷ 3  
 60 - 3  
 60 + 0  
 60 x 3  

10. จำนวน 1 ถึง 40 มีกี่จำนวนที่หารด้วย 5 ลงตัว
 3 จำนวน  
 8 จำนวน  
 9 จำนวน  
 10 จำนวน  

11.
 5  
 6  
 7  
 8  

12. คำตอบข้อใดมีค่ามากที่สุด
 158 ÷ 2  
 415 ÷ 5  
 255 ÷ 3  
 320 ÷ 4  

13. ข้อใดไม่ถูกต้อง
 6 ÷ 2 เป็นจำนวนเดียวกับ 2 ÷ 6  
 5 + 3 เป็นจำนวนเดียวกับ 3 + 5  
 5 x 1 เป็นจำนวนเดียวกับ 1 x 5   
 4 x 2 เป็นจำนวนเดียวกับ 2 x 4  

14. 479 ÷ 3 เหลือเศษเท่าไร
 3  
 2  
 1  
 0  

15. จำนวนใดหารด้วย 3 ลงตัว
 978  
 1,354  
 1,009  
 1,613  

16. 8 x 6 = ÷ 4 จำนวนใน คือข้อใด
 75  
 86  
 192  
 184  

17. ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
 30 + 9  
 30 - 9  
 5 x 5  
 46 ÷ 2  

18. แบ่งข้าวสาร 60 กิโลกรัม ใส่ถุง ถุงละ 7 กิโลกรัม จะเหลือเศษเท่าไร
 1 กิโลกรัม  
 2 กิโลกรัม  
 3 กิโลกรัม  
 4 กิโลกรัม  

19. นิดมีเงิน 50 บาท ใช้ไป 10 บาทที่เหลือแบ่งให้น้อง 2 คน น้องจะได้รับคนละเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์คือข้อใด
 (10 - 50) ÷ 2  
 (10 + 50) ÷ 2  
 (50 - 10) ÷ 2  
 2 ÷ (50 - 10)  

20. แบ่งส้มได้ 12 กอง กองละ 15 ลูก แล้วยังเหลือส้มอีก 10 ลูก เดิมมีส้มกี่ลูก
 185 ลูก  
 190 ลูก  
 200 ลูก  
 205 ลูก  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 22784
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155