การสร้างอาหารของพืช


ระดับชั้น : มัธยม 5


ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด

 

1. carotenoid เป็นออร์แกเนลล์ที่มีรงควัตถุสำหรับสังเคราะห์แสงคือ carotene และ xanthophyll
 ถูก  
 ผิด  

2. เราสามารถสกัดคลอโรฟีลล์-เอ ออกจากใบไม้สีเขียวโดยต้มใบไม้กับน้ำ
 ถูก  
 ผิด  

3. เมื่อมอง photosynthetic pigment ในหลอดทดลองโดยให้แสงทะลุจากสารละลายเข้าตา จะเห็นสารละลายเป็นสีเขียว
 ถูก  
 ผิด  

4. granule เล็กๆ ที่พบอยู่ในคลอโรพลาสต์ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงเท่านั้น
 ถูก  
 ผิด  

5. ไนโตรเจนเป็นธาตุที่ทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงต่ำลงเมื่อพืชขาดธาตุนี้
 ถูก  
 ผิด  

6. ชนิดของใบที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดีที่สุดต้องมีจำนวนปากใบมากในบริเวณ mesophyll
 ถูก  
 ผิด  

7. รงควัตถุที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงของ autotroph ทุกชนิดพบอยู่ที่ grana
 ถูก  
 ผิด  

8. แบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ไม่มี photosystem II
 ถูก  
 ผิด  

9. แสงสีแดงให้ประสิทธิภาพของการสังเคราะห์แสงสูงกว่าแสงสีม่วงน้ำเงินในสาหร่าย Cladophora
 ถูก  
 ผิด  

10. ถ้าในบรรยากาศมีออกซิเจนสูงกว่า 21% อัตราการสังเคราะห์แสงจะสูงกว่าอัตราในธรรมชาติมาก
 ถูก  
 ผิด  

11. ถ้าพืชมีสีเขียวในโลกเกิดตายพร้อมกันหมด จะเหลือแต่สัตว์ ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอนได้ออกไซด์ และน้ำ
 ถูก  
 ผิด  

12. CO2 มักจะเป็น limiting factor ในกระบวนการสังเคราะห์แสงในธรรมชาติ
 ถูก  
 ผิด  

13. ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ออกซิเจนเกิดขึ้นในปฏิกิริยาใช้แสงเท่านั้น
 ถูก  
 ผิด  

14. คาร์โบไฮเดรตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงจะสะสมไว้ใน cytoplasm ของเนื้อเยื่อ mesophyll
 ถูก  
 ผิด  

15. คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเข้าสู่ใบไม้ได้ เพราะการสังเคราะห์แสงพืชต้องการคาร์บอนไดออกไซด์
 ถูก  
 ผิด  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง : แบบฝึกหัดชีววิทยา
    เข้าชม : 10223
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155