ขีดเส้นผนึกรวม อาชีวะรัฐ-เอกชน สังกัด สอศ.ก่อนปี 59
"ดาว์พงษ์" ขีดเส้นรวบอาชีวะรัฐ-เอกชนให้ สอศ.ดูแล ต้องแล้วเสร็จก่อนปีการศึกษา 59 มอบโจทย์สำคัญดูการบริหารงบ บุคลากร พัฒนาวิชาการ

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมมีการหารือถึงเรื่องการดำเนินการโอนย้ายภารกิจการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนออกจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่ง สอศ.ได้รายงานว่า ขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมอาชีวศึกษารัฐ-เอกชนขึ้นมาศึกษาเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) เป็นประธาน และมีปลัด ศธ. เป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะเริ่มประชุมครั้งแรกในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ โดยจะต้องมีการหารือกันในหลายส่วน เช่น เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เรื่องเงินอุดหนุนรายหัว และการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน รวมไปถึงกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ.ศ.2550 ตัดภารกิจของอาชีวศึกษาเอกชนออก และแก้ไข พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 2551 ขณะเดียวกันอาจจะต้องยกร่าง พ.ร.บ.อาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ... ขึ้นด้วย ซึ่งกรณีนี้จะคล้ายกับที่มหาวิทยาลัยเอกชนที่อยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่ก็มี พ.ร.บ.เป็นของตนเอง

ด้านนายชัยพฤกษ์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวต้องมีการเร่งดำเนินการ เพราะ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้กำหนดขอบการทำงานไว้ว่าจะต้องเสร็จให้ทันปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งโจทย์สำคัญเรื่องการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการพัฒนาวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องกำหนดรายละเอียดให้ชัด โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษารัฐและอาชีวศึกษาเอกชนต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

"หลังจากที่รวมอาชีวะรัฐ-เอกชนแล้ว จะเห็นภาพความร่วมมือที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีอาชีวศึกษาจังหวัดเป็นแกนนำประสาน จัดการบริหารทั้งการรับนักเรียน และการบริหารทรัพยากรบุคลากร ทั้งนี้ เดิมทีที่ สอศ.เคยเสนอปรับโครงสร้าง ได้กำหนดให้มีสำนักประสานงานการศึกษาเอกชน ทำหน้าที่ดูแลอาชีวศึกษาเอกชนโดยเฉพาะด้วย ซึ่งจากนี้ก็จะมาหารือร่วมกันว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งในวันดังกล่าวคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะโอนย้ายอาชีวศึกษาเอกชนมาอยู่ในกำกับ สอศ. แต่สถานะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนก็ยังคงเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลง" เลขาฯ กอศ. กล่าว


ที่มาข้อมูล : ไทยโพสต์
วันที่ 16 ตุลาคม 2558

    เรื่อง :
    เข้าชม : 85889
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155