ยานเสินโจว 1 (Shenzhou 1)ยานเสินโจว 1

จีนได้ส่ง ยานเสินโจว 1 จาก ฐานยิงดาวเทียมจิ่วเฉวียน ในมณฑลกันซู่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.1999 โดย จรวดขนส่งฉางเจิง-2เอฟ (Long March-2F) ส่งขึ้นไป มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบแผงเดี่ยว (fixed single-panel solar cells) บนโมดูลควบคุมวิถีโคจร ซึ่งยานเสินโจว 1 ได้กลับสู่พื้นโลกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.1999 เป็นยานอวกาศลำแรกของประเทศจีนที่ขึ้นไปสู่วงโคจรโดยไม่มีนักบินอวกาศและถูกขนานนามว่า “ไตโกนอตส์” (Taikonauts) ที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า “ไตกง” (Taikong) ในภาษาจีน ซึ่งแปลว่า อวกาศ
    เรื่อง :
    เข้าชม : 919
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155