แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ (ชุดที่ 1)


ระดับชั้น : ป.2


(การเขียนในรูปการคูณ)

จากโจทย์ที่กำหนดให้จงเขียนให้อยู่ในรูปการคูณ


*หมายเหตุ*

เครื่องหมายคูณ (×) แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ X

เลข คือ จำนวนกลุ่มของผลไม้
เลข คือ จำนวนของผลไม้ใน 1 กลุ่ม
 

Advertisement

1.
  คำตอบ 
 

2.
  คำตอบ 
 

3.
  คำตอบ 
 

4.
  คำตอบ 
 

5.
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.
  คำตอบ 
 

7.
  คำตอบ 
 

8.
  คำตอบ 
 

9.
  คำตอบ 
 

10.
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : http://www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 2857
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155