แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 (ชุดที่ 8)


ระดับชั้น : ป.2


(โจทย์ปัญหาการบวกและลบจำนวนไม่เกิน 1,000)

จงแก้ปัญหาของโจทย์กำหนดให้ต่อไปนี้
 

Advertisement

1. โรงเรียนของโฟโต้ มีนักเรียน 578 คน เป็นนักเรียนชาย 345 คน เป็นนักเรียนหญิงกี่คน
 232 คน  
 322 คน  
 233 คน  
 323 คน  

2. ร้านหนังสือแห่งหนึ่งมีหนังสือคณิตศาสตร์ 273 เล่ม หนังสือภาษาอังกฤษ 312 เล่ม รวมมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม
 585 เล่ม  
 185 เล่ม  
 588 เล่ม  
 855 เล่ม  

3. ลุงวิชามีเงิน 635 บาท จ่ายค่าน้ำมันรถ 318 บาท ลุงวิชาเหลือเงิน กี่บาท
 138 บาท  
 137 บาท  
 318 บาท  
 317 บาท  

4. พลอยออมเงินเดือนมีนาคมได้ 282 บาท ออมเงินเดือนเมษายนได้ 441 บาท พลอยออมเงินสองเดือนได้ กี่บาท
 723 บาท  
 372 บาท  
 761 บาท  
 771 บาท  

5. แม่ค้ามีส้ม 340 ผล ขายไป 186 ผล ส้มเน่า 37 ผล แม่ค้าเหลือส้มกี่ผล
 186 ผล  
 117 ผล  
 154 ผล  
 303 ผล  

Advertisement
Advertisement

6. ปลายมีเงิน 890 บาท ซื้อพัดลม 499 บาท ซื้อเก้าอี้ 159 บาท ปลายเหลือเงิน กี่บาท
 391 บาท  
 317 บาท  
 658 บาท  
 232 บาท  

7. แพรมีแอปเปิล 126 ผล พราวมีมากกว่าแพร 104 ผล พราวมีแอปเปิลกี่ผล
 242 ผล  
 230 ผล  
 320 ผล  
 224 ผล  

8. ต่ายมีลูกอม 60 เม็ด ตูนมีน้อยกว่าต่าย 29 เม็ด ตูนมีลูกอม กี่เม็ด
 31 เม็ด  
 89 เม็ด  
 52 เม็ด  
 48 เม็ด  

9. มะม่วงในเข่งมี 153 ผล ในกระจาดมี 168 ผล รวมมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผล
 340 ผล  
 215 ผล  
 321 ผล  
 310 ผล  

10. ร้านแห่งหนึ่งเลี้ยงปลาสวยงาม 219 ตัว จับขายให้ลูกค้า 78 ตัว เหลือปลาในร้าน กี่ตัว
 241 ตัว  
 214 ตัว  
 251 ตัว  
 141 ตัว  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : http://www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 3132
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155