แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (ชุดที่ 9)


ระดับชั้น : ป.2


(การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 1,000)

จงการเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้ โดยใส่เครื่องหมาย > (มากกว่า), < (น้อยกว่า) หรือ = (เท่ากับ) ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง 

Advertisement

1. 489 398
  คำตอบ 
 

2. 605 665
  คำตอบ 
 

3. 952 529
  คำตอบ 
 

4. 741 741
  คำตอบ 
 

5. 218 281
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. 523 325
  คำตอบ 
 

7. 17 71
  คำตอบ 
 

8. 64 224
  คำตอบ 
 

9. 115 115
  คำตอบ 
 

10. 732 723
  คำตอบ 
 

11. 80 98
  คำตอบ 
 

12. 120 102
  คำตอบ 
 

13. 641 614
  คำตอบ 
 

14. 939 993
  คำตอบ 
 

15. 880 888
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : http://www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 2080
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155