ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (ชุดที่ 9)
 
ระดับชั้น : ป.2

(การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 1,000)

จงการเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้ โดยใส่เครื่องหมาย > (มากกว่า), < (น้อยกว่า) หรือ = (เท่ากับ) ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง 

Advertisement

1. 489 398
     คำตอบ 
 

2. 605 665
     คำตอบ 
 

3. 952 529
     คำตอบ 
 

4. 741 741
     คำตอบ 
 

5. 218 281
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. 523 325
     คำตอบ 
 

7. 17 71
     คำตอบ 
 

8. 64 224
     คำตอบ 
 

9. 115 115
     คำตอบ 
 

10. 732 723
     คำตอบ 
 

11. 80 98
     คำตอบ 
 

12. 120 102
     คำตอบ 
 

13. 641 614
     คำตอบ 
 

14. 939 993
     คำตอบ 
 

15. 880 888
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : http://www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 1654 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved