เมฆชั้นต่ำ (Low Cloud)เมฆชั้นต่ำมีความสูงของฐานเมฆจะมีขนาดปานกลาง ความสูงของยอดเมฆปานกลาง 6,500 ฟุต หรือ 2,000 เมตร

เมฆสเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus)

มีสีเทา ลักษณะอ่อนนุ่ม เป็นก้อนกลมเรียงติดๆ กันทั้งทางแนวตั้งและทางแนวนอนทำให้มองเห็นเป็นลอนเชื่อมติดต่อกันไป

เมฆสเตรตัส (Stratus)

มีลักษณะเป็นแผ่นหนาๆ สม่ำเสมอในชั้นต่ำของบรรยากาศใกล้ผิวโลกเหมือนหมอก มีสีเทา มองไม่เห็นดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ ไม่ทำให้เกิดวงแสง (Halo) เว้นแต่เมื่อมีอุณหภูมิต่ำมากก็อาจเกิดได้

เมฆนิมโบสเตรตัส (Nimbostratus)

มีลักษณะเป็นแผ่นหนาสีเทาดำ เป็นแนวยาวติดต่อกัน แผ่กว้างออกไป ไม่เป็นรูปร่าง เป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกจึงเรียกกันว่า "เมฆฝน" เมฆชนิดนี้จะไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้อง เกิดเฉพาะในเขตอบอุ่นเท่านั้น
    เรื่อง :
    เข้าชม : 4988
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155