ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน

   

วิธีการที่จะช่วยให้เด็กเป็นนักอ่านที่ดี
 

การมีนิสัยรักการอ่าน เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาสะสม มากกว่าการบังคับ หรือกำหนดให้ทำเด็กๆ ที่ได้รับการฝึกฝนให้รักการอ่านไปพร้อมๆ กับการถูกฝึกให้หัดอ่านต่อมาเขาจะกลายเป็นนักอ่านที่ดี วิธีการต่อไปนี้ 2 วิธีที่จะช่วยให้เด็กเป็นนักอ่านที่ดี คือ

  1. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือครู ต้องอ่านให้เขาฟังก่อนตั้งแต่เขายังอ่านไม่เป็น


  2. ต้องกระตุ้นให้เขาได้ฝึกอ่านเองโดยอิสระ
จากผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า การอ่านให้เด็กฟังจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด สำหรับผู้เป็นพ่อและแม่ที่จะช่วยลูกๆ ให้เป็น “นักอ่าน” ที่ดีต่อไปการอ่านให้เด็กฟังจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

  1. ทำให้เด็กมีทัศนคติทางบวกที่มีต่อการอ่านหนังสือ (หนังสือที่อ่านให้เด็กฟัง ต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ต้องสนุกเร้าใจ ชวนให้ติดตาม เป็นต้น)

  2. เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์

  3. เด็กได้รับความรู้ในเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น

  4. เด็กได้รับความรู้ในการใช้ภาษาเขียน และการใช้ภาษาในหนังสือรวมทั้งการผูกโครงสร้างของเรื่องราวให้เป็นนิทาน
จากผลการวิจัยยังได้แสดงให้ได้รับรู้อีกว่า เด็กจะนำความรู้จากการอ่านมาพูดคุยกับเพื่อนและการได้พูดคุย หรืออภิปรายกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องนิทานที่อ่านหรือจากพูดคุยเกี่ยวกับภาพประกอบในเรื่องก็จะทำให้เขาได้พัฒนาความคิด ในการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และการคิด สะท้อนกลับ ซึ่งจะนำไปสู่ความแตกฉานทางปัญญา


โดย วันทนา เมืองจันทร์

ที่มาข้อมูล : วันทนา เมืองจันทร์
จำนวนคนอ่าน 3647 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved