วิธีการที่จะช่วยให้เด็กเป็นนักอ่านที่ดี
การมีนิสัยรักการอ่าน เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาสะสม มากกว่าการบังคับ หรือกำหนดให้ทำเด็กๆ ที่ได้รับการฝึกฝนให้รักการอ่านไปพร้อมๆ กับการถูกฝึกให้หัดอ่านต่อมาเขาจะกลายเป็นนักอ่านที่ดี วิธีการต่อไปนี้ 2 วิธีที่จะช่วยให้เด็กเป็นนักอ่านที่ดี คือ

 1. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือครู ต้องอ่านให้เขาฟังก่อนตั้งแต่เขายังอ่านไม่เป็น


 2. ต้องกระตุ้นให้เขาได้ฝึกอ่านเองโดยอิสระ
จากผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า การอ่านให้เด็กฟังจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด สำหรับผู้เป็นพ่อและแม่ที่จะช่วยลูกๆ ให้เป็น “นักอ่าน” ที่ดีต่อไปการอ่านให้เด็กฟังจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

 1. ทำให้เด็กมีทัศนคติทางบวกที่มีต่อการอ่านหนังสือ (หนังสือที่อ่านให้เด็กฟัง ต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย ต้องสนุกเร้าใจ ชวนให้ติดตาม เป็นต้น)

 2. เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์

 3. เด็กได้รับความรู้ในเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น

 4. เด็กได้รับความรู้ในการใช้ภาษาเขียน และการใช้ภาษาในหนังสือรวมทั้งการผูกโครงสร้างของเรื่องราวให้เป็นนิทาน
จากผลการวิจัยยังได้แสดงให้ได้รับรู้อีกว่า เด็กจะนำความรู้จากการอ่านมาพูดคุยกับเพื่อนและการได้พูดคุย หรืออภิปรายกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องนิทานที่อ่านหรือจากพูดคุยเกี่ยวกับภาพประกอบในเรื่องก็จะทำให้เขาได้พัฒนาความคิด ในการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และการคิด สะท้อนกลับ ซึ่งจะนำไปสู่ความแตกฉานทางปัญญา


โดย วันทนา เมืองจันทร์


ที่มาข้อมูล : วันทนา เมืองจันทร์

  เรื่อง :
  เข้าชม : 4703
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155