เครื่องรับซื้อกระป๋อง ฝีมือเด็กวิศวะศรีปทุมกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการรียูสหรือการรีไซเคิลในปัจจุบันนั้น เป็นวิธีที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่งวัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น มีมากมายหลายชนิด อาทิ แก้ว กระดาษ พลาสติก หรือแม้กระทั่งกระป๋องอลูมิเนียมที่ถือเป็นวัสดุอีกชนิดที่นิยมนำมารีไซเคิล และถือเป็นขยะที่มีราคาอย่างหนึ่งอีกด้วย


เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนทั่วไปหันมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว กลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศรีปทุม กลุ่มหนึ่งจึงได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมา โดยเจ้าเครื่องที่ว่านี้มีจุดเด่นตรงที่สามารถจ่ายเงินอัตโนมัติให้กับผู้ที่นำกระป๋องมาจำหน่าย และสามารถบีบอัดกระป๋องให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะสะดวกเวลาจัดเก็บอีกด้วย

สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่คิดประดิษฐ์เครื่องรับซื้อกระป๋องเครื่องดื่มขึ้นมา ประกอบด้วย ยงยุทธ วิชัยกุล ศักดิ์นันท์ จันทมณี ศราวุฒิ สวรรณจันทร์ และอนุศักดิ์ เพ็ชรยัง

ยงยุทธเล่าว่า คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื่องดื่มที่บรรจุกระป๋อง โดยเฉพาะน้ำอัดลมที่บรรจุกระป๋องอลูมิเนียมนั้น เป็นที่นิยมมาก จึงทำให้มีปริมาณกระป๋องอลูมิเนียมที่เหลือใช้แล้วเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงได้คิดสร้างเครื่องรับซื้อกระป๋องขึ้นมา เพื่อช่วยรณรงค์ในการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม


สำหรับโครงสร้างของเครื่องประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนระบบนิวเมติกส์ ประกอบด้วยชุดผลิตลมอัดและชุดกระบอกสูบ เพื่อลดปริมาตรกระป๋อง ให้มีขนาดเล็กสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง ประกอบด้วยสวิตช์และโปรแกรมควบคุมการทำงานต่างๆ และสุดท้ายเป็นส่วนของระบบการจ่ายเงิน โดยตั้งค่าไว้ที่ กระป๋องต่อ 1 บาท คือทุก 3 กระป๋องที่มีคนนำกระป๋องมาใส่ เครื่องจะจ่ายเงินให้หนึ่งบาท แต่ถ้าใส่กระป๋องไม่ครบ 3 กระป๋องเครื่องไม่จ่ายเงิน

“พวกเราคิดว่า คนที่จะนำกระป๋องมาขาย ส่วนใหญ่ไม่ได้หวังเงินกันมากเท่าไรนัก แต่จะเป็นการร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณขยะมากกว่า ซึ่งตรงจุดนี้ พวกเราจึงได้ออกแบบเป็นช่องรับห่วงเปิดกระป๋อง แยกต่างหากจากช่องรับกระป๋อง ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำห่วงที่ว่านี้ไปบริจาคให้องค์กรการกุศลที่ทำอวัยวะแขนขาเทียมแก่ผู้พิการอีกด้วย” ศราวุฒิอีกหนึ่งทีมนักประดิษฐ์สรุป


ที่มาข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์ 29 มิ.ย. 2550

    เรื่อง :
    เข้าชม : 2739
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155