หมาจิ้งจอก กับ นกกระสา (The Fox and the Stork)

  At one time the Fox and the Stork were on visiting terms and seemed very good friends.
(กาลครั้งหนึ่ง หมาจิ้งจอกและนกกระสาต่างไปมาหาสู่กันเป็นประจำ และดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน)

  So the Fox invited the Stork to dinner, and for a joke put nothing before her but some soup in a very shallow dish.
(จนกระทั่งหมาจิ้งจอกได้เชิญนกกระสาให้มารับประทานอาหารเย็นด้วยกัน และแกล้งนกกระสาด้วยการไม่เอาอะไรมาเลี้ยงนางนกกระสาเลย นอกจากน้ำซุปที่ใส่ไว้ในจานตื้นๆ เท่านั้น)

  This the Fox could easily lap up, but the stork could only wet the end of her long bill in it, and left the meal as hungry as when began.
(หมาจิ้งจอกสามารถใช้ลิ้นตวัดกินได้อย่างง่ายดาย แต่นกกระสาทำได้เพียงจุ่มปลายจงอยปากอันยาวของมันลงไปในน้ำซุป แล้วปล่อยอาหารมื้อนั้นเหลือไว้เหมือนกับความหิวที่ยังคงอยู่เท่ากับตอนเริ่มกิน)

  "I am sorry," said the Fox, "the soup is not to your liking."
("ฉันขอโทษนะ" หมาจิ้งจอกพูด "เธอคงไม่ชอบน้ำซุปนี้สินะ")

  "Pray do not apologize," said the Stork, "I hope you will return this visit, and dine with me soon."
("ได้โปรด อย่าขออภัยไปเลย" นกกระสาพูด "ฉันหวังว่าเธอจะกลับมาเยือนอีกครั้ง และรับประทานอาหารกับฉันบ้างในเร็วๆ นี้")

  So a day was appointed when the Fox should visit the Stork, but when they were seated at table all that was for their dinner was contained in a very long-necked jar with a marrow mouth, in which the Fox could not insert his snout, so all he could manage to do was to lick the outside of the jar.
(จนกระทั่งถึงวันนัดหมายที่หมาจิ้งจอกมาเยี่ยมเยียนนกกระสาบ้าง แต่เมื่อทั้งสองนั่งลงที่โต๊ะ อาหารทั้งหมดที่นำมาในมื้อนั้นถูกใส่ไว้ในเหยือกที่มีคอยาวและปากแคบใบหนึ่ง ซึ่งหมาจิ้งจอกไม่สามารถเอาจมูกของมันใส่ลงไปได้ ดังนั้นสิ่งที่มันสามารถทำได้ก็คือเลียที่ด้านนอกของเหยือก)

  "I will not apologize for the dinner," said the Stork.
("ฉันจะไม่กล่าวคำขอโทษสำหรับอาหารมื้อนี้หรอกนะ" นกกระสาพูด)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ฟังทั้งเรื่อง :  


คำศัพท์ที่น่าสนใจ
(be) on visiting terms = เยี่ยมเยียนกัน
shallow = (แม่น้ำ, ภาชนะ, สติปัญญา) ตื้น
bill = จงอยปากนก
pray = สวดอ้อนวอน, ขอร้อง
apologize = ขอโทษ, ขออภัย, คำแก้ตัว
narrow = แคบ, เล็กน้อย
insert = สอดใส่เข้าไป
snout = จมูกและปากของสัตว์


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า - การแสดงมารยาทที่ไม่ดีต่อผู้อื่น สักวันเราอาจได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับมา
    เรื่อง : Enlish is Fun
    เข้าชม : 4506
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155