วิตกจริตอ่านว่า วิ-ตก-กะ-จะ-หฺริด, วิ-ตก-จะ-หฺริด หมายถึง มีนิสัยคิดไปในทางร้ายทางเสีย
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 687
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155