ปรัชญาอ่านว่า ปฺรัด-ยา, ปฺรัด-ชะ-ยา หมายถึง วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 705
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155