ปกติอ่านว่า ปะ-กะ-ติ, ปก-กะ-ติ หมายถึง ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา, ปรกติ ก็ว่า
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 739
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155