โอห์มอ่านว่า โอม หมายถึง หน่วยวัดความต้านทาน ใช้สัญลักษณ์ Ω ความต้านทาน ๑ โอห์ม คือ ความต้านทานระหว่างจุด ๒ จุดบนตัวนำ ซึ่งเมื่อจุดคู่นี้มีความต่างศักย์ไฟฟ้า ๑ โวลต์แล้ว จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ๑ แอมแปร์ มักเขียนผิดเป็น โอฮ์ม, โอหม
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 509
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155