เวไนยอ่านว่า เว-ไน หมายถึง ผู้ควรแนะนำสั่งสอน, ผู้พึงดัดได้สอนได้, ใช้ว่า เวนย ก็มี เช่น จะให้เวนยชาติทั้งปวงได้. (นันโท) มักเขียนผิดเป็น เวไน, เวนัย
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 702
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155