วิสรรชนีย์อ่านว่า วิ-สัน-ชะ-นี หมายถึง รูปเครื่องหมายสระ รูปดังนี้ "ะ" ใช้ประหลังอักษร มักเขียนผิดเป็น วิสรรชนี
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 1012
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155