พื้นที่ (3)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1หน้า 2หน้า 4หน้า 5

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ และพื้นที่รูปวงกลม

พื้นที่ คือ บริเวณพื้นที่ผิวที่อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดให้ การบอกขนาดของพื้นที่และการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การกำหนดหน่วยของพื้นที่อาจทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะบริเวณของพื้นที่ผิวและหน่วยที่ใช้ในการวัดความยาว

ในการบอกหน่วยของพื้นที่นั้นจะใช้คำว่า "ตาราง" แล้วตามด้วยหน่วยการวัดความยาว เช่น ตารางเมตร ตารางวา เป็นต้น เราสามารถเขียนสัญลักษณ์แทนหน่วยพื้นที่เหล่านี้ได้โดยการย่อคำว่า ตาราง เป็น ตร. แล้วตามด้วยหน่วยการวัดความยาว หรือ ย่อให้อยู่ในรูปหน่วยการวัดความยาวยกกำลังสอง เช่น ตารางเมตร ใช้ตัวย่อเป็น ตร.ม. หรือ ม2

1. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    1.1 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส    1.2 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน


ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ ดังต่อไปนี้


สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีพื้นที่เท่ากับ 36 ตารางเซนติเมตร จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้

น้องๆ ลองทดสอบความเข้าใจด้วยการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ต่อไปนี้


จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กำหนดให้ต่อไปนี้
จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า A ที่กำหนดให้ต่อไปนี้

จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ต่อไปนี้ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 7148
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155