ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

พื้นที่ (3)
 
ระดับชั้น : ม.1

หน้า 1หน้า 2หน้า 4หน้า 5

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ และพื้นที่รูปวงกลม

พื้นที่ คือ บริเวณพื้นที่ผิวที่อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดให้ การบอกขนาดของพื้นที่และการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การกำหนดหน่วยของพื้นที่อาจทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะบริเวณของพื้นที่ผิวและหน่วยที่ใช้ในการวัดความยาว

ในการบอกหน่วยของพื้นที่นั้นจะใช้คำว่า "ตาราง" แล้วตามด้วยหน่วยการวัดความยาว เช่น ตารางเมตร ตารางวา เป็นต้น เราสามารถเขียนสัญลักษณ์แทนหน่วยพื้นที่เหล่านี้ได้โดยการย่อคำว่า ตาราง เป็น ตร. แล้วตามด้วยหน่วยการวัดความยาว หรือ ย่อให้อยู่ในรูปหน่วยการวัดความยาวยกกำลังสอง เช่น ตารางเมตร ใช้ตัวย่อเป็น ตร.ม. หรือ ม2

1. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    1.1 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส    1.2 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2. การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน


ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ ดังต่อไปนี้


สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีพื้นที่เท่ากับ 36 ตารางเซนติเมตร จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้

น้องๆ ลองทดสอบความเข้าใจด้วยการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ต่อไปนี้


จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กำหนดให้ต่อไปนี้
จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า A ที่กำหนดให้ต่อไปนี้

จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ต่อไปนี้


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544
จำนวนคนอ่าน 5344 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved