ละหมาดอ่านว่า ละ-หฺมาด หมายถึง พิธีกรรมเกี่ยวกับการนมัสการในศาสนาอิสลาม เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ปฏิบัติวันละ ๕ เวลา, นมาซ ก็เรียก มักเขียนผิดเป็น ละมาด
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 646
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155