รางเลือนอ่านว่า ราง-เลือน หมายถึง ไม่กระจ่าง, ไม่แจ่มชัด มักเขียนผิดเป็น ลางเลือน
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 662
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155