ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
บทเรียนชีววิทยา
สิ่งมีชีวิต
ศัพท์ชีววิทยา
แบบฝึกหัดชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกชีววิทยา | สิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิต
   

เหยี่ยวภูเขา
 
Phylum : Chordata

รูปประกอบ :

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


ชื่อสามัญ :
Mountain hawk eagle

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Spizaetus nipalensis (Hodgson, 1836)

Class :
Aves

Order :
Ciconiiformes

Family :
Accipitridae

ลักษณะทั่วไป :
- เหยี่ยวภูเขาเป็นนกที่มีขนาดความยาวของลำตัวประมาณ 66-75 เซนติเมตร เป็นเหยี่ยวขนาดใหญ่
-

เหยี่ยวภูเขาตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน

- ขนบนหัวสีน้ำตาล ขนคอมีสีขาวมีลาย เล็กๆ สีดำอยู่ทั่วไป หงอนมีสีดำปลายจะขาว ขนตัวมีสีน้ำตาลแก่
- หางเป็นแถบสีขาว 4 แถบ อกมีสีน้ำตาลแดง ท้องและโคนขาเป็นลายเล็กๆ สีน้ำตาลสลับขาว
-

ชอบเกาะนิ่งๆ อยู่บนต้นไม้ตามป่าภูเขา เพื่อคอยให้นกอื่นผ่านมาแล้วค่อยโฉบออกไปจับกินการขยายพันธุ์ :
กินนกเล็กๆ หนู กระต่าย เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : เหยี่ยวภูเขาจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
ที่มาข้อมูล : วารสาร “สมาคมอนุรักษ์นก และธรรมชาติแห่งประเทศไทย”
นพ.บุญส่ง เลขะกุล หนังสือ “A guide to the Birds of Thailand”
ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม พจนานุกรมนกในเมืองไทย พิมพ์ครั้งที่ 2, 2536
ผศ.สุรินทร์ มัจฉาชีพ และ ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ สารานุกรม “พืชและสัตว์เล่ม 3”
จำนวนคนอ่าน 3257 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved