รกชัฏอ่านว่า รก-ชัด หมายถึง รกยุ่ง, รกฟั่นเฝือ, (อย่างป่าทึบ) มักเขียนผิดเป็น รกชัฎ
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 1290
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155