แม่ม่ายลองไนอ่านว่า แม่-ม่าย-ลอง-ไน หมายถึง ชื่อจักจั่นขนาดใหญ่ที่มีลำตัวและปีกสีฉูดฉาด เช่น ดำ ขาว เหลือง หรือส้ม สีเหล่านี้เป็นลายหรือเป็นแถบพาดตามหัว ลำตัว หรือปีก มีอวัยวะทำเสียง ซึ่งเสียงจะเป็นเสียงห้าว ก้องกังวานได้ยินไปไกลๆ มีหลายชนิด ชนิดที่โตที่สุดในประเทศไทย คือ ชนิด Tosena melanoptera, ลองไน ก็เรียก มักเขียนผิดเป็น แม่หม้ายลองไน
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 737
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155