เด็กไทยคว้า "เหรียญทอง" คณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมเด็กไทยยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา ทั้งประเภททีม-บุคคลและคะแนนรวม โดยนักเรียนไทย 6 คนคว้าคะแนนเหรียญทอง ซึ่งคะแนนสูงสุดเป็นตัวแทนนักเรียนไทย จากอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

นางสิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติครั้งที่ 1 พ.ศ.2546 หรือ Thailand 1st Elementary International Contest 2003 (TEMIC) ซึ่งเป็นการนำนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งจากประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 11 ประเทศ จำนวน 33 ทีม (ทีมละ 4 คน) ได้แก่ บัลกาเรีย 1 ทีม จีน 4 ทีม อินเดีย 4 ทีม เซาท์แอฟริกา 2 ทีม อิหร่าน 2 ทีม ลาว 1 ทีม ฟิลิปปินส์ 4 ทีม อินโดนีเซีย 2 ทีม ไต้หวัน 3 ทีม ไทย 6 ทีม และเวียดนาม 4 ทีม ปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทั้งประเภทบุคคล (Individual Prize) และประเภททีม (Team Prize)

ทั้งนี้ มีผู้ได้เหรียญทอง 8 รางวัล เรียงตามลำดับตามช่วงคะแนน คือ

 1. ด.ช.ดนิษฐ์ เลียวสุธามาศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

 2. ด.ช.ศุภณัฐ คำตื้อ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 3. Aleksandar Daskalov ประเทศบัลแกเรีย

 4. Bill Chang ไต้หวัน

 5. ด.ช.สุธี เรืองวิเศษ โรงเรียนประถมสาธิตจุฬาฯ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 6. ด.ช.รัญชน์ บรรเลงจิต โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม ประเทศไทย

 7. ด.ช.ศิขริน เสมาชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

 8. ด.ญ.ปานชีวา อารยะชีพปรีชา โรงเรียนพิพัฒนา กรุงเทพฯ
ส่วนรางวัลประเภททีม 3 อันดับ ประกอบด้วยถ้วยทีมอันดับ 1 จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ไทยทีม A บุลกาเรีย และไทย ทีม B ถ้วยทีมอันดับ 2 จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ฟิลิปปินส์ทีม A ไต้หวันทีม B ไทยทีม D ไต้หวันทีม A และถ้วยทีมอันดับ 3 จำนวน 10 ทีม ได้แก่ ไต้หวันทีม C ไทยทีม E อาฟริกาใต้ทีม B ฟิลิปปินส์ทีม B ฟิลิปปินส์ทีม C ฟิลิปปินส์ทีม D อินโดนีเซียทีม A ไทยทีม C ไทยทีม F และเวียดนามทีม C

ส่วนรางวัลประเภทคะแนนรวมสูงสุด ที่สามารถทำคะแนนทั้ง 2 ประเภทรวมกันได้มากที่สุดนั้น ได้แก่ตัวแทนของประเทศไทย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 1. ด.ช.ดนิษฐ์ เลียวสุธามาศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

 2. ด.ช.ศุภณัฐ คำตื้อ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 3. ด.ช.สุธี เรืองวิเศษ โรงเรียนประถมสาธิตจุฬาฯ กรุงเทพฯ และ

 4. ด.ช.ปาณัท สุทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
"การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีในหมู่เยาวชนระดับนานาชาติแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะทุกประเทศ เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและหลักสูตร ด้านคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาระดับนานาชาติ สำหรับผลของการแข่งขันเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่นักเรียนไทยสามารถชนะเลิศได้ทั้งประเภทบุคคล ประเภททีม และรางวัลประเภทคะแนนรวม นับได้ว่า การศึกษาไทยมีการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และคุณภาพของเด็กไทยในด้านคณิตศาสตร์มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากด้วย" นางสิริกร กล่าว

ที่มาข้อมูล : http://www.manager.co.th
วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ.2546

  เรื่อง :
  เข้าชม : 1019
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155