ฟาทอมอ่านว่า ฟา-ทอม หมายถึง มาตราวัดระยะทาง เท่ากับ ๖ ฟุต หรือ ๑.๘ เมตร มักนิยมใช้วัดความลึกของทะเล มักเขียนผิดเป็น ฟาท่อม, ฟาธอม
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 752