พะแนงอ่านว่า พะ-แนง หมายถึง แกงคั่วไก่หรือเนื้อเป็นต้น มีชิ้นเนื้อโต น้ำแกงข้น มักเขียนผิดเป็น พแนง, แพนง
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 609