มดแดง


Phylum : Arthropoda


รูปประกอบ :

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


ชื่อสามัญ :
Red Ant, Weaver Ant, Green Tree Ant, Orange Gaster

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Oecophylla smaragdina (Fabricius, 1775)

Class :
Insecta

Order :
Hymenoptera

Family :
Formicidae

ลักษณะทั่วไป :
มดแดงเป็นแมลงที่ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเลี้ยงลูกจนเป็นตัวเต็มวัย มดแดงไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจนว่าตัวใดเป็นมดงาน มดพยาบาล หรือมดทหารเหมือนกับปลวก เนื่องจากมดแดงตัวผู้สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ทั้ง 3 กรณี มดแดงกำเนิดมาจาก "แม่เป้ง" หรือ "ราชินีมด" ซึ่งเป็นมดที่มีรูปร่างขนาดใหญ่กว่ามดธรรมดา แม่เป้งลำตัวเป็นสีเขียวปนน้ำตาล มีปีกสำหรับบิน มีหน้าที่ออกไข่ เมื่อแม่เป้งเห็นว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการสร้างรังและวางไข่ มันก็จะทิ้งรังเดิมไปสร้างรังและวางไข่ในที่อุดมสมบูรณ์กว่า

การขยายพันธุ์ :
การหาอาหารของมดเป็นหน้าที่ของ "มดงาน" โดยมันจะใช้อวัยวะส่วนหัวส่วนที่ใช้กัดกิน คือ กรามและปากของมัน มดแดงมีกรามที่ใหญ่และแข็งแรงมาก เป็นอวัยวะที่สำคัญในการจับเหยื่อของมัน มดแดงจัดเป็นพวกกินสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ขาเป็นปล้อง เช่น แมลงชนิดต่างๆ เป็นต้น ถ้าลองจับแมลงไปให้มดแดง สังเกตว่ามดงานจะอ้ากรามและจับแมลงไว้ได้อย่างแน่นมาก จากการค้นคว้าพบว่า ในพฤติกรรมของมดงานขณะนี้ มดงานจะปล่อยสารเคมีที่ชื่อ "ฟีโรโมน" ออกมาเพื่อเรียกมดงานตัวอื่นๆ มาช่วยกันจับผีเสื้อ มดงานจะช่วยกันจับผีเสื้อไว้โดยการคาบจนผีเสื้อหมดทางสู้และตาย มดงานก็จะยังช่วยกันแยกชิ้นส่วนผีเสื้อโดยการกัดเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อที่จะได้ง่ายแก่การขนส่ง แล้วช่วยขนกลับไปที่รังของมันตามทางที่ปล่อยไว้


ข้อมูลเพิ่มเติม : มดแดงสามารถนำมารับประทานได้ ได้แก่ ตัวอ่อน (ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไข่) ดักแด้ และตัวเต็มวัย (มดงานและแม่เป้ง)

ที่มาข้อมูล : http://ittm.or.th
http://www.bwc.ac.th
http://encyclopedia.thefreedictionary.com

    เรื่อง : สิ่งมีชีวิต
    เข้าชม : 6543
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155