ทลายอ่านว่า ทะ-ลาย หมายถึง อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย เช่น กองทรายทลาย, พังหรือทำให้พัง เช่น กำแพงทลาย ทลายกำแพง, มักใช้เข้าคู่กับ พัง เป็น พังทลาย, โดยปริยายหมายความว่า ล้มเหลว ไม่ได้ดังหวัง เช่น ความฝันพังทลาย วิมานทลาย มักเขียนผิดเป็น ทะลาย
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 666
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155