ทยอยอ่านว่า ทะ-ยอย หมายถึง หย่อยๆ กันไปไม่ขาดระยะ, อาการที่ไปหรือมาทีละน้อย, ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง มีชนิดย่อยเป็น ทยอยนอก ทยอยใน ทยอยโอด มักเขียนผิดเป็น ทะยอย
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 882
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155