ดุริยางค์อ่านว่า ดุ-ริ-ยาง หมายถึง เครื่องดีดสีตีเป่า มักเขียนผิดเป็น ดุริยางศ์
    เรื่อง : คำสับสน
    เข้าชม : 640
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155