แบบทดสอบประจำหน่วยเรื่อง พลังงานไฟฟ้า (ป.6 แผน 21 เทอม 2)
จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


หน้าถัดไป